Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13 (nr 055750), 14-33 (nr 0: 55750-55741) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-160, 164-166, 176-181, 188-190
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1864/0/4/3 Księga zgonów 1874 28
53/1864/0/4/6 Księga zgonów 1875 114
53/1864/0/4/9 Księga zgonów 1876 96
53/1864/0/4/12 Księga zgonów 1877 94
53/1864/0/4/15 Księga zgonów 1878 84
53/1864/0/4/18 Księga zgonów 1879 55
53/1864/0/4/21 Księga zgonów 1880 82
53/1864/0/4/24 Księga zgonów 1881 133
53/1864/0/4/27 Księga zgonów 1882 101
53/1864/0/4/30 Księga zgonów 1883 88
53/1864/0/4/33 Księga zgonów 1884 114
53/1864/0/4/36 Księga zgonów 1885 94
53/1864/0/4/39 Księga zgonów 1886 92
53/1864/0/4/42 Księga zgonów 1887 82
53/1864/0/4/45 Księga zgonów 1888 112
53/1864/0/4/48 Księga zgonów 1889 95
53/1864/0/4/51 Księga zgonów 1890 89
53/1864/0/4/54 Księga zgonów 1891 83
53/1864/0/4/57 Księga zgonów 1892 81
53/1864/0/4/60 Księga zgonów 1893 79
53/1864/0/4/63 Księga zgonów 1894 100
53/1864/0/4/66 Księga zgonów 1895 94
53/1864/0/4/69 Księga zgonów 1896 88
53/1864/0/4/72 Księga zgonów 1897 94
53/1864/0/4/75 Księga zgonów 1898 95
53/1864/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1864/0/4/81 Księga zgonów 1875 0
53/1864/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1864/0/4/87 Księga zgonów 1877 0
53/1864/0/4/90 Księga zgonów 1878 0
53/1864/0/4/93 Księga zgonów 1879 0
53/1864/0/4/96 Księga zgonów 1880 0
53/1864/0/4/99 Księga zgonów 1881 0
53/1864/0/4/102 Księga zgonów 1882 0
53/1864/0/4/105 Księga zgonów 1883 0
53/1864/0/4/108 Księga zgonów 1884 0
53/1864/0/4/111 Księga zgonów 1885 0
53/1864/0/4/114 Księga zgonów 1886 0
53/1864/0/4/117 Księga zgonów 1887 0
53/1864/0/4/120 Księga zgonów 1888 0
53/1864/0/4/123 Księga zgonów 1889 0
53/1864/0/4/126 Księga zgonów 1890 0
53/1864/0/4/129 Księga zgonów 1891 0
53/1864/0/4/132 Księga zgonów 1892 0
53/1864/0/4/135 Księga zgonów 1893 0
53/1864/0/4/138 Księga zgonów 1894 0
53/1864/0/4/141 Księga zgonów 1895 0
53/1864/0/4/144 Księga zgonów 1896 0
53/1864/0/4/147 Księga zgonów 1897 0
53/1864/0/4/150 Księga zgonów 1898 0
53/1864/0/4/153 Księga zgonów 1899 72
53/1864/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1864/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1864/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 157
53/1864/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1864/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1864/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1864/0/4/178 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 177
53/1864/0/4/181 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 151
53/1864/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1864/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1864/0/4/190 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 158
53/1864/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1864/0/4/196 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1864/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1864/0/4/202 Sterbe-Haupt--Register 1908-1909 0
53/1864/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1864/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1864/0/4/211 Sterbe-Haupt--Register 1910-1911 0
53/1864/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1864/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1864/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1864/0/4/223 Sterbe-Haupt--Register 1912-1913 0
53/1864/0/4/226 Sterbe-Haupt--Register 1914-1915 0

Amount of archival material

226

226

0

3.34

3.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -