Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kamieniec (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13 (nr 055750), 14-33 (nr 0: 55750-55741) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-160, 164-166, 176-181, 188-190

Amount of archival material

226

226

0

3.34

3.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -