Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kąkolewo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1913
- brak danych - 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 70-138 W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 7-27 (nr 0: 55742-55762) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 142-144, 148-150, 160-166, 173-175
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1865/0/1/1 Księga urodzeń 1876 66
53/1865/0/1/4 Księga urodzeń 1877 75
53/1865/0/1/7 Księga urodzeń 1878 56
53/1865/0/1/10 Księga urodzeń 1879 59
53/1865/0/1/13 Księga urodzeń 1880 80
53/1865/0/1/16 Księga urodzeń 1881 68
53/1865/0/1/19 Księga urodzeń 1882 75
53/1865/0/1/22 Księga urodzeń 1883 54
53/1865/0/1/25 Księga urodzeń 1884 70
53/1865/0/1/28 Księga urodzeń 1885 72
53/1865/0/1/31 Księga urodzeń 1886 56
53/1865/0/1/34 Księga urodzeń 1887 74
53/1865/0/1/37 Księga urodzeń 1888 60
53/1865/0/1/40 Księga urodzeń 1889 60
53/1865/0/1/43 Księga urodzeń 1890 73
53/1865/0/1/46 Księga urodzeń 1891 57
53/1865/0/1/49 Księga urodzeń 1892 66
53/1865/0/1/52 Księga urodzeń 1893 74
53/1865/0/1/55 Księga urodzeń 1894 63
53/1865/0/1/58 Księga urodzeń 1895 68
53/1865/0/1/61 Księga urodzeń 1896 64
53/1865/0/1/64 Księga urodzeń 1897 64
53/1865/0/1/67 Księga urodzeń 1898 70
53/1865/0/1/70 Księga urodzeń 1876 0
53/1865/0/1/73 Księga urodzeń 1877 0
53/1865/0/1/76 Księga urodzeń 1878 0
53/1865/0/1/79 Księga urodzeń 1879 0
53/1865/0/1/82 Księga urodzeń 1880 0
53/1865/0/1/85 Księga urodzeń 1881 0
53/1865/0/1/88 Księga urodzeń 1882 0
53/1865/0/1/91 Księga urodzeń 1883 0
53/1865/0/1/94 Księga urodzeń 1884 0
53/1865/0/1/97 Księga urodzeń 1885 0
53/1865/0/1/100 Księga urodzeń 1886 0
53/1865/0/1/103 Księga urodzeń 1887 0
53/1865/0/1/106 Księga urodzeń 1888 0
53/1865/0/1/109 Księga urodzeń 1889 0
53/1865/0/1/112 Księga urodzeń 1890 0
53/1865/0/1/115 Księga urodzeń 1891 0
53/1865/0/1/118 Księga urodzeń 1892 0
53/1865/0/1/121 Księga urodzeń 1893 0
53/1865/0/1/124 Księga urodzeń 1894 0
53/1865/0/1/127 Księga urodzeń 1895 0
53/1865/0/1/130 Księga urodzeń 1896 0
53/1865/0/1/133 Księga urodzeń 1897 0
53/1865/0/1/136 Księga urodzeń 1898 0
53/1865/0/1/139 Księga urodzeń 1899 0
53/1865/0/1/142 Księga Akt Urodzenia 1899 57
53/1865/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1865/0/1/148 Księga Akt Urodzenia 1900-1901 103
53/1865/0/1/151 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1865/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1865/0/1/157 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1865/0/1/161 Księga urodzeń 1902-1903 111
53/1865/0/1/164 Księga urodzeń 1904-1905 100
53/1865/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1865/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1865/0/1/173 Księga akt urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1906-1907 86
53/1865/0/1/176 Geburts-Neben--Register 1906-1906 0
53/1865/0/1/179 Geburts-Neben--Register 1907-1907 0
53/1865/0/1/182 Geburts-Neben--Register 1908-1908 0
53/1865/0/1/185 Geburts-Neben--Register 1909-1909 0
53/1865/0/1/188 Geburts-Neben--Register 1910-1910 0
53/1865/0/1/192 Księga akt urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1910 0
53/1865/0/1/195 Geburts-Neben--Register 1911-1911 0
53/1865/0/1/198 Geburts-Neben--Register 1912-1912 0
53/1865/0/1/201 Geburts-Neben--Register 1913-1913 0
53/1865/0/1/204 Księga akt urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1913 0
53/1865/0/1/207 Księga akt urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1916 0

Amount of archival material

227

206

0

2.34

2.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -