Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kąkolewo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1913
- brak danych - 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 70-138 W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 7-27 (nr 0: 55742-55762) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 142-144, 148-150, 160-166, 173-175
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1865/0/3/2 Księga małżeństw 1876 29
53/1865/0/3/5 Księga małżeństw 1877 39
53/1865/0/3/8 Księga małżeństw 1878 25
53/1865/0/3/11 Księga małżeństw 1879 15
53/1865/0/3/14 Księga małżeństw 1880 39
53/1865/0/3/17 Księga małżeństw 1881 28
53/1865/0/3/20 Księga małżeństw 1882 36
53/1865/0/3/23 Księga małżeństw 1883 35
53/1865/0/3/26 Księga małżeństw 1884 32
53/1865/0/3/29 Księga małżeństw 1885 35
53/1865/0/3/32 Księga małżeństw 1886 29
53/1865/0/3/35 Księga małżeństw 1887 43
53/1865/0/3/38 Księga małżeństw 1888 33
53/1865/0/3/41 Księga małżeństw 1889 33
53/1865/0/3/44 Księga małżeństw 1890 39
53/1865/0/3/47 Księga małżeństw 1891 33
53/1865/0/3/50 Księga małżeństw 1892 39
53/1865/0/3/53 Księga małżeństw 1893 31
53/1865/0/3/56 Księga małżeństw 1894 25
53/1865/0/3/59 Księga małżeństw 1895 23
53/1865/0/3/62 Księga małżeństw 1896 41
53/1865/0/3/65 Księga małżeństw 1897 31
53/1865/0/3/68 Księga małżeństw 1898 23
53/1865/0/3/71 Księga małżeństw 1876 0
53/1865/0/3/74 Księga małżeństw 1877 0
53/1865/0/3/77 Księga małżeństw 1878 0
53/1865/0/3/80 Księga małżeństw 1879 0
53/1865/0/3/83 Księga małżeństw 1880 0
53/1865/0/3/86 Księga małżeństw 1881 0
53/1865/0/3/89 Księga małżeństw 1882 0
53/1865/0/3/92 Księga małżeństw 1883 0
53/1865/0/3/95 Księga małżeństw 1884 0
53/1865/0/3/98 Księga małżeństw 1885 0
53/1865/0/3/101 Księga małżeństw 1886 0
53/1865/0/3/104 Księga małżeństw 1887 0
53/1865/0/3/107 Księga małżeństw 1888 0
53/1865/0/3/110 Księga małżeństw 1889 0
53/1865/0/3/113 Księga małżeństw 1890 0
53/1865/0/3/116 Księga małżeństw 1891 0
53/1865/0/3/119 Księga małżeństw 1892 0
53/1865/0/3/122 Księga małżeństw 1893 0
53/1865/0/3/125 Księga małżeństw 1894 0
53/1865/0/3/128 Księga małżeństw 1895 0
53/1865/0/3/131 Księga małżeństw 1896 0
53/1865/0/3/134 Księga małżeństw 1897 0
53/1865/0/3/137 Księga małżeństw 1898 0
53/1865/0/3/140 Księga małżeństw 1899 0
53/1865/0/3/143 Księga Akt Małżeństwa 1899 19
53/1865/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1865/0/3/149 Księga Akt Małżeństwa 1900-1901 38
53/1865/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1865/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1865/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1865/0/3/162 Księga małżeństw 1902-1903 54
53/1865/0/3/165 Księga małżeństw 1904-1905 50
53/1865/0/3/168 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1865/0/3/171 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1865/0/3/174 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1906-1907 47
53/1865/0/3/177 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1865/0/3/180 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1865/0/3/183 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1865/0/3/186 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1865/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1865/0/3/193 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1910 0
53/1865/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1865/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1865/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1865/0/3/205 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1913 0
53/1865/0/3/208 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1916 0
53/1865/0/3/210 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919 0
53/1865/0/3/211 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1928 0
53/1865/0/3/212 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929 0
53/1865/0/3/213 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930 0
53/1865/0/3/214 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1931-1931 0
53/1865/0/3/215 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1932-1932 0
53/1865/0/3/216 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1933-1933 0
53/1865/0/3/217 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1934-1934 0
53/1865/0/3/218 Księga akt małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1935-1935 0

Amount of archival material

227

206

0

2.34

2.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -