Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kąkolewo (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1913
- brak danych - 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 70-138 W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn. 7-27 (nr 0: 55742-55762) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 142-144, 148-150, 160-166, 173-175
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1865/0/4/3 Księga zgonów 1876 54
53/1865/0/4/6 Księga zgonów 1877 43
53/1865/0/4/9 Księga zgonów 1878 47
53/1865/0/4/12 Księga zgonów 1879 41
53/1865/0/4/15 Księga zgonów 1880 45
53/1865/0/4/18 Księga zgonów 1881 55
53/1865/0/4/21 Księga zgonów 1882 58
53/1865/0/4/24 Księga zgonów 1883 37
53/1865/0/4/27 Księga zgonów 1884 60
53/1865/0/4/30 Księga zgonów 1885 51
53/1865/0/4/33 Księga zgonów 1886 44
53/1865/0/4/36 Księga zgonów 1887 48
53/1865/0/4/39 Księga zgonów 1888 50
53/1865/0/4/42 Księga zgonów 1889 52
53/1865/0/4/45 Księga zgonów 1890 40
53/1865/0/4/48 Księga zgonów 1891 49
53/1865/0/4/51 Księga zgonów 1892 48
53/1865/0/4/54 Księga zgonów 1893 43
53/1865/0/4/57 Księga zgonów 1894 37
53/1865/0/4/60 Księga zgonów 1895 44
53/1865/0/4/63 Księga zgonów 1896 44
53/1865/0/4/66 Księga zgonów 1897 53
53/1865/0/4/69 Księga zgonów 1898 40
53/1865/0/4/72 Księga zgonów 1876 0
53/1865/0/4/75 Księga zgonów 1877 0
53/1865/0/4/78 Księga zgonów 1878 0
53/1865/0/4/81 Księga zgonów 1879 0
53/1865/0/4/84 Księga zgonów 1880 0
53/1865/0/4/87 Księga zgonów 1881 0
53/1865/0/4/90 Księga zgonów 1882 0
53/1865/0/4/93 Księga zgonów 1883 0
53/1865/0/4/96 Księga zgonów 1884 0
53/1865/0/4/99 Księga zgonów 1885 0
53/1865/0/4/102 Księga zgonów 1886 0
53/1865/0/4/105 Księga zgonów 1887 0
53/1865/0/4/108 Księga zgonów 1888 0
53/1865/0/4/111 Księga zgonów 1889 0
53/1865/0/4/114 Księga zgonów 1890 0
53/1865/0/4/117 Księga zgonów 1891 0
53/1865/0/4/120 Księga zgonów 1892 0
53/1865/0/4/123 Księga zgonów 1893 0
53/1865/0/4/126 Księga zgonów 1894 0
53/1865/0/4/129 Księga zgonów 1895 0
53/1865/0/4/132 Księga zgonów 1896 0
53/1865/0/4/135 Księga zgonów 1897 0
53/1865/0/4/138 Księga zgonów 1898 0
53/1865/0/4/141 Księga zgonów 1899 0
53/1865/0/4/144 Księga Akt Zgonów 1899 38
53/1865/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1865/0/4/150 Księga Akt Zgonów 1900-1901 70
53/1865/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1865/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1865/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1865/0/4/163 Księga zgonów 1902-1903 65
53/1865/0/4/166 Księga zgonów 1904-1905 68
53/1865/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1865/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1865/0/4/175 Księga Akt Zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1907 57
53/1865/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1865/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1865/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1865/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1865/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1865/0/4/191 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1865/0/4/194 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1910 0
53/1865/0/4/197 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1865/0/4/200 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1865/0/4/203 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1865/0/4/206 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1913 0
53/1865/0/4/209 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1916 0
53/1865/0/4/219 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/1865/0/4/220 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1928 0
53/1865/0/4/221 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1865/0/4/222 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0
53/1865/0/4/223 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1931-1931 0
53/1865/0/4/224 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1932-1932 0
53/1865/0/4/225 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1933-1933 0
53/1865/0/4/226 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1934-1934 0
53/1865/0/4/227 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1935-1935 0

Amount of archival material

227

206

0

2.34

2.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -