Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr 0: 55763-55783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1866/0/1/1 Księga urodzeń 1874 46
53/1866/0/1/4 Księga urodzeń 1875 187
53/1866/0/1/7 Księga urodzeń 1876 175
53/1866/0/1/10 Księga urodzeń 1877 180
53/1866/0/1/13 Księga urodzeń 1878 189
53/1866/0/1/16 Księga urodzeń 1879 175
53/1866/0/1/19 Księga urodzeń 1880 183
53/1866/0/1/22 Księga urodzeń 1881 155
53/1866/0/1/25 Księga urodzeń 1882 152
53/1866/0/1/28 Księga urodzeń 1883 136
53/1866/0/1/31 Księga urodzeń 1884 149
53/1866/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1866/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1866/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1866/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1866/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1866/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1866/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1866/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1866/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1866/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1866/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1866/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1866/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1866/0/1/73 Księga urodzeń 1874 0
53/1866/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1866/0/1/79 Księga urodzeń 1876 0
53/1866/0/1/81 Księga urodzeń 1877 0
53/1866/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1866/0/1/87 Księga urodzeń 1879 0
53/1866/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1866/0/1/93 Księga urodzeń 1881 0
53/1866/0/1/96 Księga urodzeń 1882 0
53/1866/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1866/0/1/101 Księga urodzeń 1883 0
53/1866/0/1/102 Księga urodzeń 1884 0
53/1866/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1866/0/1/112 Księga urodzeń 1887 0
53/1866/0/1/115 Księga urodzeń 1888 0
53/1866/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1866/0/1/120 Księga urodzeń 1890 0
53/1866/0/1/123 Księga urodzeń 1891 0
53/1866/0/1/126 Księga urodzeń 1892 0
53/1866/0/1/129 Księga urodzeń 1893 0
53/1866/0/1/132 Księga urodzeń 1894 0
53/1866/0/1/138 [Księga urodzeń] 1898 0
53/1866/0/1/141 Geburts-Hauptregister 1899 0
53/1866/0/1/144 Geburts-Hauptregister 1900 0
53/1866/0/1/147 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1866/0/1/150 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1866/0/1/153 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1866/0/1/156 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1866/0/1/159 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1866/0/1/162 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1866/0/1/165 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1866/0/1/168 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1866/0/1/171 Geburts-Hauptregister 1901 0
53/1866/0/1/174 Geburts-Hauptregister 1902 0
53/1866/0/1/177 Geburts-Haupt-Register 1903 0
53/1866/0/1/180 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1866/0/1/183 Geburts-Hauptregister 1904 0
53/1866/0/1/186 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1866/0/1/189 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1866/0/1/192 Geburts-Hauptregister 1905 0
53/1866/0/1/195 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1866/0/1/198 Geburtsa-Nebenregister 1907-1907 0
53/1866/0/1/201 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1866/0/1/204 Geburts-Hauptregister 1906-1906 0
53/1866/0/1/207 Geburts-Hauptregister 1907-1907 0
53/1866/0/1/213 Geburts-Hauptregister 1908-1908 0
53/1866/0/1/216 Geburts -Nebenregister 1909-1909 0
53/1866/0/1/219 Geburts-Hauptregister 1909-1909 0
53/1866/0/1/222 Geburts-Hauptregister 1910-1910 0
53/1866/0/1/225 Geburts -Nebenregister 1910-1910 0
53/1866/0/1/228 Geburts-Hauptregister 1911-1911 0
53/1866/0/1/231 Geburts -Nebenregister 1911-1911 0
53/1866/0/1/234 Geburts -Nebenregister 1912-1912 0
53/1866/0/1/237 Geburts-Hauptregister 1912-1912 0
53/1866/0/1/240 Geburts-Hauptregister 1913-1913 0
53/1866/0/1/243 Geburts -Nebenregister 1913-1913 0
53/1866/0/1/244 Geburts-Hauptregister 1914-1914 0
53/1866/0/1/247 Geburts -Nebenregister 1914-1914 0
53/1866/0/1/250 Geburts-Hauptregister 1915-1915 0
53/1866/0/1/263 Geburts -Nebenregister 1915-1915 0
53/1866/0/1/266 Geburts -Nebenregister 1916-1916 0
53/1866/0/1/269 Geburts -Nebenregister 1917-1917 0
53/1866/0/1/274 Geburts-Hauptregister 1916-1916 0

Amount of archival material

293

268

0

4.24

3.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -