Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr 0: 55763-55783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1866/0/3/2 Księga małżeństw 1874 16
53/1866/0/3/5 Księga małżeństw 1875 82
53/1866/0/3/8 Księga małżeństw 1876 54
53/1866/0/3/11 Księga małżeństw 1877 70
53/1866/0/3/14 Księga małżeństw 1878 71
53/1866/0/3/17 Księga małżeństw 1879 59
53/1866/0/3/20 Księga małżeństw 1880 50
53/1866/0/3/23 Księga małżeństw 1881 60
53/1866/0/3/26 Księga małżeństw 1882 54
53/1866/0/3/29 Księga małżeństw 1883 49
53/1866/0/3/32 Księga małżeństw 1884 60
53/1866/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1866/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1866/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1866/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1866/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1866/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1866/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1866/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1866/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1866/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1866/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1866/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1866/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1866/0/3/74 Księga małżeństw 1874 0
53/1866/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1866/0/3/82 Księga małżeństw 1877 0
53/1866/0/3/85 Księga małżeństw 1878 0
53/1866/0/3/88 Księga małżeństw 1879 0
53/1866/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1866/0/3/94 Księga małżeństw 1881 0
53/1866/0/3/97 Księga małżeństw 1882 0
53/1866/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1866/0/3/103 Księga małżeństw 1884 0
53/1866/0/3/105 Księga małżeństw 1885 0
53/1866/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1866/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1866/0/3/110 Księga małżeństw 1886 0
53/1866/0/3/113 Księga małżeństw 1887 0
53/1866/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1866/0/3/121 Księga małżeństw 1890 0
53/1866/0/3/124 Księga małżeństw 1891 0
53/1866/0/3/127 Księga małżeństw 1892 0
53/1866/0/3/130 Księga małżeństw 1893 0
53/1866/0/3/133 Księga małżeństw 1894 0
53/1866/0/3/139 Heiraths-Hauptregister 1898 0
53/1866/0/3/142 Heiraths-Hauptregister 1899 0
53/1866/0/3/145 Heiraths-Hauptregister 1900 0
53/1866/0/3/148 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1866/0/3/151 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1866/0/3/154 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1866/0/3/157 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1866/0/3/160 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1866/0/3/163 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1866/0/3/166 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1866/0/3/169 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1866/0/3/172 Heiraths-Hauptregister 1901 0
53/1866/0/3/175 Heiraths-Hauptregister 1902 0
53/1866/0/3/178 Heiraths-Haupt-Register 1903 0
53/1866/0/3/181 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1866/0/3/184 Heirats-Hauptregister 1904 0
53/1866/0/3/187 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1866/0/3/190 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1866/0/3/193 Heirats-Hauptregister 1905 0
53/1866/0/3/196 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1866/0/3/199 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/1866/0/3/202 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1866/0/3/205 Heirats-Hauptregister 1906-1906 0
53/1866/0/3/208 Heirats-Hauptregister 1907-1907 0
53/1866/0/3/214 Heirats-Hauptregister 1908-1908 0
53/1866/0/3/217 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1866/0/3/220 Heirats-Hauptregister 1909-1909 0
53/1866/0/3/223 Heirats-Hauptregister 1910-1910 0
53/1866/0/3/226 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1866/0/3/229 Heirats-Hauptregister 1911-1911 0
53/1866/0/3/232 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1866/0/3/236 Heirats-Nebenregister 1876-1876 0
53/1866/0/3/238 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1866/0/3/241 Heirats-Hauptregister 1913-1913 0
53/1866/0/3/245 Heirats-Hauptregister 1914-1914 0
53/1866/0/3/248 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1866/0/3/251 Heirats-Hauptregister 1915-1915 0
53/1866/0/3/253 Heirats-Hauptregister 1916-1916 0
53/1866/0/3/254 Heirats-Hauptregister 1917-1917 0
53/1866/0/3/255 Rejestr główny małżeństw 1918-1918 0
53/1866/0/3/256 Rejestr główny małżeństw 1919-1919 0
53/1866/0/3/257 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1866/0/3/264 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1866/0/3/267 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1866/0/3/270 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1866/0/3/271 Rejestr małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1866/0/3/275 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1866/0/3/276 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1866/0/3/277 Rejestr główny małżeństw 1923-1923 0
53/1866/0/3/278 Rejestr główny małżeństw 1924-1924 0
53/1866/0/3/279 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

293

268

0

4.24

3.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -