Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kiszkowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr 0: 55763-55783) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1866/0/4/3 Księga zgonów 1874 37
53/1866/0/4/6 Księga zgonów 1875 99
53/1866/0/4/9 Księga zgonów 1876 101
53/1866/0/4/12 Księga zgonów 1877 97
53/1866/0/4/15 Księga zgonów 1878 112
53/1866/0/4/18 Księga zgonów 1879 125
53/1866/0/4/21 Księga zgonów 1880 104
53/1866/0/4/24 Księga zgonów 1881 116
53/1866/0/4/27 Księga zgonów 1882 88
53/1866/0/4/30 Księga zgonów 1883 92
53/1866/0/4/33 Księga zgonów 1884 100
53/1866/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1866/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1866/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1866/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1866/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1866/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1866/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1866/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1866/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1866/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1866/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1866/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1866/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1866/0/4/75 Księga zgonów 1874 0
53/1866/0/4/78 Księga zgonów 1875 0
53/1866/0/4/80 Księga zgonów 1876 0
53/1866/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1866/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1866/0/4/89 Księga zgonów 1879 0
53/1866/0/4/92 Księga zgonów 1880 0
53/1866/0/4/95 Księga zgonów 1881 0
53/1866/0/4/98 Księga zgonów 1882 0
53/1866/0/4/104 Księga zgonów 1884 0
53/1866/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1866/0/4/111 Księga zgonów 1886 0
53/1866/0/4/114 Księga zgonów 1887 0
53/1866/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1866/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1866/0/4/122 Księga zgonów 1890 0
53/1866/0/4/125 Księga zgonów 1891 0
53/1866/0/4/128 Księga zgonów 1892 0
53/1866/0/4/131 Księga zgonów 1893 0
53/1866/0/4/134 Księga zgonów 1894 0
53/1866/0/4/140 Sterbe-Hauptregister 1898 0
53/1866/0/4/143 Sterbe-Hauptregister 1899 0
53/1866/0/4/146 Sterbe-Hauptregister 1900 0
53/1866/0/4/149 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1866/0/4/152 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1866/0/4/155 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1866/0/4/158 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1866/0/4/161 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1866/0/4/164 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1866/0/4/167 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1866/0/4/170 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1866/0/4/173 Sterbe-Hauptregister 1901 0
53/1866/0/4/176 Sterbe-Hauptregister 1902 0
53/1866/0/4/179 Sterbe-Haupt-Register 1903 0
53/1866/0/4/182 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1866/0/4/185 Sterbe-Hauptregister 1904 0
53/1866/0/4/188 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1866/0/4/191 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1866/0/4/194 Sterbe-Hauptregister 1905 0
53/1866/0/4/197 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1866/0/4/200 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/1866/0/4/203 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1866/0/4/206 Sterbe-Hauptregister 1906-1906 0
53/1866/0/4/209 Sterbe-Hauptregister 1907-1907 0
53/1866/0/4/215 Sterbe-Hauptregister 1908-1908 0
53/1866/0/4/218 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1866/0/4/221 Sterbe-Hauptregister 1909-1909 0
53/1866/0/4/224 Sterbe-Hauptregister 1910-1910 0
53/1866/0/4/227 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1866/0/4/230 Sterbe-Hauptregister 1911-1911 0
53/1866/0/4/233 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1866/0/4/235 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1866/0/4/239 Sterbe-Hauptregister 1912-1912 0
53/1866/0/4/242 Sterbe-Hauptregister 1913-1913 0
53/1866/0/4/246 Sterbe-Hauptregister 1914-1914 0
53/1866/0/4/249 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1866/0/4/252 Sterbe-Hauptregister 1915-1915 0
53/1866/0/4/258 Sterbe-Hauptregister 1916-1916 0
53/1866/0/4/259 Sterbe-Hauptregister 1917-1917 0
53/1866/0/4/260 Rejestr główny zgonów 1918-1918 0
53/1866/0/4/261 Sterbe-Hauptregister 1919-1919 0
53/1866/0/4/262 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1866/0/4/265 Sterbe- Nebenregister 1915-1915 0
53/1866/0/4/268 Sterbe- Nebenregister 1916-1916 0
53/1866/0/4/272 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1866/0/4/273 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1866/0/4/280 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1866/0/4/281 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1866/0/4/282 Rejestr główny zgonów 1923-1923 0
53/1866/0/4/283 Rejestr główny zgonów 1924-1924 0
53/1866/0/4/284 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1866/0/4/285 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1866/0/4/286 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1866/0/4/287 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1866/0/4/288 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1866/0/4/289 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
1 2

Amount of archival material

293

268

0

4.24

3.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -