Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kleszczewo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919 [1995-2009]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1960
1962 - 1962
1969 - 1969
1978 - 1978
2009 - 2009
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1955-1960, 1962, 1969, 1978, 2009 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O:55784-55804) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-178, 188-193
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1867/0/1/1 Księga urodzeń 1874 37
53/1867/0/1/4 Księga urodzeń 1875 104
53/1867/0/1/7 Księga urodzeń 1876 116
53/1867/0/1/10 Księga urodzeń 1877 110
53/1867/0/1/13 Księga urodzeń 1878 104
53/1867/0/1/16 Księga urodzeń 1879 104
53/1867/0/1/19 Księga urodzeń 1880 89
53/1867/0/1/22 Księga urodzeń 1881 98
53/1867/0/1/25 Księga urodzeń 1882 101
53/1867/0/1/28 Księga urodzeń 1883 98
53/1867/0/1/31 Księga urodzeń 1884 97
53/1867/0/1/34 Księga urodzeń 1885 108
53/1867/0/1/37 Księga urodzeń 1886 100
53/1867/0/1/40 Księga urodzeń 1887 111
53/1867/0/1/43 Księga urodzeń 1888 94
53/1867/0/1/46 Księga urodzeń 1889 97
53/1867/0/1/49 Księga urodzeń 1890 102
53/1867/0/1/52 Księga urodzeń 1891 102
53/1867/0/1/55 Księga urodzeń 1892 102
53/1867/0/1/58 Księga urodzeń 1893 107
53/1867/0/1/61 Księga urodzeń 1894 101
53/1867/0/1/64 Księga urodzeń 1895 111
53/1867/0/1/67 Księga urodzeń 1896 126
53/1867/0/1/70 Księga urodzeń 1897 125
53/1867/0/1/73 Księga urodzeń 1898 125
53/1867/0/1/76 Księga urodzeń 1899 147
53/1867/0/1/79 księga urodzeń 1874 0
53/1867/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1867/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1867/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1867/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1867/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1867/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1867/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1867/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1867/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1867/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1867/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1867/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1867/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1867/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1867/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1867/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1867/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1867/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1867/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1867/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1867/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1867/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1867/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1867/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1867/0/1/154 Księga urodzeń 1899 0
53/1867/0/1/157 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 269
53/1867/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1867/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1867/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1867/0/1/175 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 291
53/1867/0/1/179 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1867/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1867/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1867/0/1/188 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 265
53/1867/0/1/191 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 251
53/1867/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1867/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1867/0/1/200 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1867/0/1/203 Geburts-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1867/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1867/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1867/0/1/223 Geburts-Haupt-Register 1910-1911 0
53/1867/0/1/226 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1867/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1867/0/1/232 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1867/0/1/235 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1867/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1867/0/1/241 Geburts-Haupt-Register 1914-1915 0

Amount of archival material

246

246

0

3.08

3.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -