Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kleszczewo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919 [1995-2009]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1960
1962 - 1962
1969 - 1969
1978 - 1978
2009 - 2009
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1955-1960, 1962, 1969, 1978, 2009 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O:55784-55804) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-178, 188-193
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1867/0/3/2 Księga małżeństw 1874 22
53/1867/0/3/5 Księga małżeństw 1875 100
53/1867/0/3/8 Księga małżeństw 1876 36
53/1867/0/3/11 Księga małżeństw 1877 36
53/1867/0/3/14 Księga małżeństw 1878 30
53/1867/0/3/17 Księga małżeństw 1879 48
53/1867/0/3/20 Księga małżeństw 1880 50
53/1867/0/3/23 Księga małżeństw 1881 35
53/1867/0/3/26 Księga małżeństw 1882 44
53/1867/0/3/29 Księga małżeństw 1883 47
53/1867/0/3/32 Księga małżeństw 1884 34
53/1867/0/3/35 Księga małżeństw 1885 42
53/1867/0/3/38 Księga małżeństw 1886 44
53/1867/0/3/41 Księga małżeństw 1887 38
53/1867/0/3/44 Księga małżeństw 1888 44
53/1867/0/3/47 Księga małżeństw 1889 54
53/1867/0/3/50 Księga małżeństw 1890 42
53/1867/0/3/53 Księga małżeństw 1891 32
53/1867/0/3/56 Księga małżeństw 1892 44
53/1867/0/3/59 Księga małżeństw 1893 46
53/1867/0/3/62 Księga małżeństw 1894 38
53/1867/0/3/65 Księga małżeństw 1895 54
53/1867/0/3/68 Księga małżeństw 1896 60
53/1867/0/3/71 Księga małżeństw 1897 62
53/1867/0/3/74 Księga małżeństw 1898 46
53/1867/0/3/77 Księga małżeństw 1899 52
53/1867/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1867/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1867/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1867/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1867/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1867/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1867/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1867/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1867/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1867/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1867/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1867/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1867/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1867/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1867/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1867/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1867/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1867/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1867/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1867/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1867/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1867/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1867/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1867/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1867/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1867/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1867/0/3/158 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 126
53/1867/0/3/163 Heirats-Neben-Register 1900 0
53/1867/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1867/0/3/169 Heirats-Neben-Register 1902 0
53/1867/0/3/176 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 83
53/1867/0/3/180 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1867/0/3/183 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1867/0/3/186 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1867/0/3/189 Heirats-Haupt-Register 1904-1905 102
53/1867/0/3/192 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 104
53/1867/0/3/195 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1867/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1867/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1867/0/3/204 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1867/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1867/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1867/0/3/224 Heirats-Haupt-Register 1910-1911 0
53/1867/0/3/227 Heirats-Haupt-Register 1912-1913 0
53/1867/0/3/230 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1867/0/3/233 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1867/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1867/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1867/0/3/242 Heirats-Haupt-Register 1914-1915 0
53/1867/0/3/244 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1919 0

Amount of archival material

246

246

0

3.08

3.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -