Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kleszczewo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919 [1995-2009]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1960
1962 - 1962
1969 - 1969
1978 - 1978
2009 - 2009
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń i małżeństw za lata 1955-1960, 1962, 1969, 1978, 2009 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O:55784-55804) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-178, 188-193

Amount of archival material

246

246

0

3.08

3.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -