Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kluczewo (pow. kościański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1885
- brak danych - 1874 - 1885
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1885 Patrz też: zbiór nr. 3234 wewnątrz sygn. 81 (zgony z lal 1878-85)
Wtóropisy (sygn.: 37-72) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55805-55825) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-36, 73-75

Amount of archival material

75

75

0

1.16

1.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -