Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-133) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55826-55846) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-160, 166-171, 175-180, 187-189, 193-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1869/0/1/1 Księga urodzeń 1874 26
53/1869/0/1/4 Księga urodzeń 1875 83
53/1869/0/1/7 Księga urodzeń 1876 99
53/1869/0/1/10 Księga urodzeń 1877 98
53/1869/0/1/13 Księga urodzeń 1878 87
53/1869/0/1/16 Księga urodzeń 1879 85
53/1869/0/1/19 Księga urodzeń 1880 87
53/1869/0/1/22 Księga urodzeń 1881 83
53/1869/0/1/25 Księga urodzeń 1882 73
53/1869/0/1/28 Księga urodzeń 1883 118
53/1869/0/1/31 Księga urodzeń 1884 85
53/1869/0/1/34 Księga urodzeń 1885 102
53/1869/0/1/37 Księga urodzeń 1886 102
53/1869/0/1/40 Księga urodzeń 1887 84
53/1869/0/1/43 Księga urodzeń 1888 82
53/1869/0/1/46 Księga urodzeń 1889 71
53/1869/0/1/49 Księga urodzeń 1890 74
53/1869/0/1/52 Księga urodzeń 1891 81
53/1869/0/1/55 Księga urodzeń 1892 56
53/1869/0/1/58 Księga urodzeń 1893 97
53/1869/0/1/61 Księga urodzeń 1894 92
53/1869/0/1/64 Księga urodzeń 1895 83
53/1869/0/1/67 Księga urodzeń 1896 88
53/1869/0/1/70 Księga urodzeń 1897 85
53/1869/0/1/75 Księga urodzeń 1875 0
53/1869/0/1/78 Księga urodzeń 1876 0
53/1869/0/1/81 Księga urodzeń 1877 0
53/1869/0/1/84 Księga urodzeń 1888 0
53/1869/0/1/86 Księga urodzeń 1879 0
53/1869/0/1/89 Księga urodzeń 1880 0
53/1869/0/1/92 Księga urodzeń 1881 0
53/1869/0/1/95 Księga urodzeń 1882 0
53/1869/0/1/98 Księga urodzeń 1883 0
53/1869/0/1/101 Księga urodzeń 1884 0
53/1869/0/1/104 Księga urodzeń 1885 0
53/1869/0/1/107 Księga urodzeń 1886 0
53/1869/0/1/110 Księga urodzeń 1887 0
53/1869/0/1/113 Księga urodzeń 1888 0
53/1869/0/1/116 Księga urodzeń 1889 0
53/1869/0/1/119 Księga urodzeń 1890 0
53/1869/0/1/122 Księga urodzeń 1891 0
53/1869/0/1/125 Księga urodzeń 1892 0
53/1869/0/1/128 Księga urodzeń 1893 0
53/1869/0/1/131 Księga urodzeń 1894 0
53/1869/0/1/134 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1869/0/1/137 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1869/0/1/140 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1869/0/1/143 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1869/0/1/146 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1869/0/1/149 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1869/0/1/152 Geburts-Hauptregister 1898 77
53/1869/0/1/155 Geburts-Hauptregister 1899 106
53/1869/0/1/158 Geburts-Hauptregister 1900 95
53/1869/0/1/163 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1869/0/1/166 Geburts-Hauptregister 1901 82
53/1869/0/1/169 Geburts-Hauptregister 1902 80
53/1869/0/1/172 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1869/0/1/175 Geburts-Hauptregister 1903 77
53/1869/0/1/178 Geburts-Hauptregister 1904 92
53/1869/0/1/181 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1869/0/1/184 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1869/0/1/187 Geburts-Hauptregister 1905 77
53/1869/0/1/190 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1869/0/1/193 Urodzenia 1906 87
53/1869/0/1/197 Geburts-Nebenregister 1907-1907 85
53/1869/0/1/200 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 83
53/1869/0/1/203 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1869/0/1/208 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1910 0
53/1869/0/1/209 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1869/0/1/213 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1869/0/1/216 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1869/0/1/219 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1869/0/1/222 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1869/0/1/228 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1869/0/1/229 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0
53/1869/0/1/233 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1917-1917 0
53/1869/0/1/234 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1918-1918 0
53/1869/0/1/236 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1869/0/1/239 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1915 0
53/1869/0/1/240 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1916 0

Amount of archival material

270

232

0

3.18

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -