Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-133) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55826-55846) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-160, 166-171, 175-180, 187-189, 193-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1869/0/3/2 Księga małżeństw 1874 17
53/1869/0/3/5 Księga małżeństw 1875 51
53/1869/0/3/8 Księga małżeństw 1876 53
53/1869/0/3/11 Księga małżeństw 1877 47
53/1869/0/3/14 Księga małżeństw 1878 34
53/1869/0/3/17 Księga małżeństw 1879 28
53/1869/0/3/20 Księga małżeństw 1880 16
53/1869/0/3/23 Księga małżeństw 1881 14
53/1869/0/3/26 Księga małżeństw 1882 31
53/1869/0/3/29 Księga małżeństw 1883 28
53/1869/0/3/32 Księga małżeństw 1884 24
53/1869/0/3/35 Księga małżeństw 1885 25
53/1869/0/3/38 Księga małżeństw 1886 33
53/1869/0/3/41 Księga małżeństw 1887 31
53/1869/0/3/44 Księga małżeństw 1888 41
53/1869/0/3/47 Księga małżeństw 1889 23
53/1869/0/3/50 Księga małżeństw 1890 37
53/1869/0/3/53 Księga małżeństw 1891 23
53/1869/0/3/56 Księga małżeństw 1892 31
53/1869/0/3/59 Księga małżeństw 1893 19
53/1869/0/3/62 Księga małżeństw 1894 22
53/1869/0/3/65 Księga małżeństw 1895 46
53/1869/0/3/68 Księga małżeństw 1896 28
53/1869/0/3/71 Księga małżeństw 1897 30
53/1869/0/3/73 Księga małżeństw 1874 0
53/1869/0/3/76 Księga małżeństw 1875 0
53/1869/0/3/79 Księga małżeństw 1876 0
53/1869/0/3/82 Księga małżeństw 1877 0
53/1869/0/3/85 Księga małżeństw 1888 0
53/1869/0/3/87 Księga małżeństw 1879 0
53/1869/0/3/90 Księga małżeństw 1880 0
53/1869/0/3/93 Księga małżeństw 1881 0
53/1869/0/3/96 Księga małżeństw 1882 0
53/1869/0/3/99 Księga małżeństw 1883 0
53/1869/0/3/102 Księga małżeństw 1884 0
53/1869/0/3/105 Księga małżeństw 1885 0
53/1869/0/3/108 Księga małżeństw 1886 0
53/1869/0/3/111 Księga małżeństw 1887 0
53/1869/0/3/114 Księga małżeństw 1888 0
53/1869/0/3/117 Księga małżeństw 1889 0
53/1869/0/3/120 Księga małżeństw 1890 0
53/1869/0/3/123 Księga małżeństw 1891 0
53/1869/0/3/126 Księga małżeństw 1892 0
53/1869/0/3/129 Księga małżeństw 1893 0
53/1869/0/3/132 Księga małżeństw 1894 0
53/1869/0/3/135 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1869/0/3/138 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1869/0/3/141 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1869/0/3/144 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1869/0/3/147 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1869/0/3/150 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1869/0/3/153 Heiraths-Hauptregister 1898 30
53/1869/0/3/156 Heiraths-Hauptregister 1899 23
53/1869/0/3/159 Heiraths-Hauptregister 1900 34
53/1869/0/3/161 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1869/0/3/164 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1869/0/3/167 Heiraths-Hauptregister 1901 39
53/1869/0/3/170 Heiraths-Hauptregister 1902 29
53/1869/0/3/173 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1869/0/3/176 Heiraths-Hauptregister 1903 37
53/1869/0/3/179 Heiraths-Hauptregister 1904 31
53/1869/0/3/182 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1869/0/3/185 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1869/0/3/188 Heiraths-Hauptregister 1905 31
53/1869/0/3/191 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1869/0/3/194 Heiraths-Hauptregister 1906 29
53/1869/0/3/198 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1907-1907 43
53/1869/0/3/201 Księga Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 27
53/1869/0/3/204 Księga Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1869/0/3/206 Księga Małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1869/0/3/210 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1911 0
53/1869/0/3/214 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1869/0/3/217 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1869/0/3/220 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1869/0/3/223 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1869/0/3/225 Heirats-Hauptregister 1912-1919 0
53/1869/0/3/230 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1869/0/3/235 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1869/0/3/241 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1869/0/3/242 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1869/0/3/243 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1869/0/3/244 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1869/0/3/245 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1869/0/3/246 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1869/0/3/247 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1869/0/3/248 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1869/0/3/249 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1869/0/3/250 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1869/0/3/251 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1869/0/3/252 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1869/0/3/253 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1869/0/3/254 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1869/0/3/255 Rejestr główny małżeństw 1935-1936 0

Amount of archival material

270

232

0

3.18

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -