Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód miejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-133) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55826-55846) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-160, 166-171, 175-180, 187-189, 193-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1869/0/4/3 Księga zgonów 1874 27
53/1869/0/4/6 Księga zgonów 1875 71
53/1869/0/4/9 Księga zgonów 1876 101
53/1869/0/4/12 Księga zgonów 1877 72
53/1869/0/4/15 Księga zgonów 1878 55
53/1869/0/4/18 Księga zgonów 1879 71
53/1869/0/4/21 Księga zgonów 1880 53
53/1869/0/4/24 Księga zgonów 1881 54
53/1869/0/4/27 Księga zgonów 1882 61
53/1869/0/4/30 Księga zgonów 1883 50
53/1869/0/4/33 Księga zgonów 1884 55
53/1869/0/4/36 Księga zgonów 1885 58
53/1869/0/4/39 Księga zgonów 1886 67
53/1869/0/4/42 Księga zgonów 1887 53
53/1869/0/4/45 Księga zgonów 1888 52
53/1869/0/4/48 Księga zgonów 1889 66
53/1869/0/4/51 Księga zgonów 1890 70
53/1869/0/4/54 Księga zgonów 1891 40
53/1869/0/4/57 Księga zgonów 1892 40
53/1869/0/4/60 Księga zgonów 1893 67
53/1869/0/4/63 Księga zgonów 1894 49
53/1869/0/4/66 Księga zgonów 1895 56
53/1869/0/4/69 Księga zgonów 1896 44
53/1869/0/4/72 Księga zgonów 1897 58
53/1869/0/4/74 Księga zgonów 1874 0
53/1869/0/4/77 Księga zgonów 1875 0
53/1869/0/4/80 Księga zgonów 1876 0
53/1869/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1869/0/4/88 Księga zgonów 1879 0
53/1869/0/4/91 Księga zgonów 1880 0
53/1869/0/4/94 Księga zgonów 1881 0
53/1869/0/4/97 Księga zgonów 1882 0
53/1869/0/4/100 Księga zgonów 1883 0
53/1869/0/4/103 Księga zgonów 1884 0
53/1869/0/4/106 Księga zgonów 1885 0
53/1869/0/4/109 Księga zgonów 1886 0
53/1869/0/4/112 Księga zgonów 1887 0
53/1869/0/4/115 Księga zgonów 1888 0
53/1869/0/4/118 Księga zgonów 1889 0
53/1869/0/4/121 Księga zgonów 1890 0
53/1869/0/4/124 Księga zgonów 1891 0
53/1869/0/4/127 Księga zgonów 1892 0
53/1869/0/4/130 Księga zgonów 1893 0
53/1869/0/4/133 Księga zgonów 1894 0
53/1869/0/4/136 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1869/0/4/139 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1869/0/4/142 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1869/0/4/145 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1869/0/4/148 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1869/0/4/151 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1869/0/4/154 Sterbe-Hauptregister 1898 46
53/1869/0/4/157 Sterbe-Hauptregister 1899 43
53/1869/0/4/160 Sterbe-Hauptregister 1900 57
53/1869/0/4/162 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1869/0/4/165 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1869/0/4/168 Sterbe-Hauptregister 1901 67
53/1869/0/4/171 Sterbe-Hauptregister 1902 60
53/1869/0/4/174 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1869/0/4/177 Sterbe-Hauptregister 1903 42
53/1869/0/4/180 Sterbe-Hauptregister 1904 55
53/1869/0/4/183 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1869/0/4/186 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1869/0/4/189 Sterbe-Hauptregister 1905 46
53/1869/0/4/192 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1869/0/4/195 Sterbe-Hauptregister 1906 46
53/1869/0/4/199 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 30
53/1869/0/4/202 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 47
53/1869/0/4/205 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1869/0/4/207 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 0
53/1869/0/4/211 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1910 0
53/1869/0/4/212 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1869/0/4/215 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1869/0/4/218 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1869/0/4/221 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1869/0/4/224 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1869/0/4/226 Sterbe-Hauptregister 1912-1916 0
53/1869/0/4/227 Sterbe-Hauptregister 1917-1919 0
53/1869/0/4/231 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1869/0/4/232 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1869/0/4/237 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1869/0/4/238 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1869/0/4/256 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1869/0/4/257 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1869/0/4/258 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1869/0/4/259 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1869/0/4/260 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1869/0/4/261 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1869/0/4/262 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1869/0/4/263 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1869/0/4/264 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1869/0/4/265 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1869/0/4/266 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1869/0/4/267 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1869/0/4/268 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0
53/1869/0/4/269 Rejestr główny zgonów 1934-1934 0
53/1869/0/4/270 Rejestr główny zgonów 1935-1936 0

Amount of archival material

270

232

0

3.18

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -