Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód wiejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
białoruski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 74-136) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-27, 29-34 (nr O: 55847-55867) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 155-166, 173-178, 182-187, 194-196, 200-208
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1870/0/1/1 Księga urodzeń 1874 71
53/1870/0/1/4 Księga urodzeń 1875 225
53/1870/0/1/7 Księga urodzeń 1876 221
53/1870/0/1/10 Księga urodzeń 1877 226
53/1870/0/1/13 Księga urodzeń 1878 270
53/1870/0/1/16 Księga urodzeń 1879 258
53/1870/0/1/19 Księga urodzeń 1880 245
53/1870/0/1/22 Księga urodzeń 1881 205
53/1870/0/1/25 Księga urodzeń 1882 221
53/1870/0/1/29 Księga urodzeń 1883 208
53/1870/0/1/32 Księga urodzeń 1884 244
53/1870/0/1/35 Księga urodzeń 1885 213
53/1870/0/1/38 Księga urodzeń 1886 224
53/1870/0/1/41 Księga urodzeń 1887 230
53/1870/0/1/44 Księga urodzeń 1888 218
53/1870/0/1/47 Księga urodzeń 1889 223
53/1870/0/1/50 Księga urodzeń 1890 201
53/1870/0/1/53 Księga urodzeń 1891 205
53/1870/0/1/56 Księga urodzeń 1892 117
53/1870/0/1/59 Księga urodzeń 1893 122
53/1870/0/1/62 Księga urodzeń 1894 131
53/1870/0/1/65 Księga urodzeń 1895 156
53/1870/0/1/68 Księga urodzeń 1896 128
53/1870/0/1/71 Księga urodzeń 1897 127
53/1870/0/1/74 Księga urodzeń 1874 0
53/1870/0/1/77 Księga urodzeń 1875 0
53/1870/0/1/80 Księga urodzeń 1876 0
53/1870/0/1/83 Księga urodzeń 1877 0
53/1870/0/1/86 Księga urodzeń 1878 0
53/1870/0/1/89 Księga urodzeń 1879 0
53/1870/0/1/92 Księga urodzeń 1880 0
53/1870/0/1/95 Księga urodzeń 1881 0
53/1870/0/1/98 Księga urodzeń 1882 0
53/1870/0/1/101 Księga urodzeń 1883 0
53/1870/0/1/104 Księga urodzeń 1884 0
53/1870/0/1/107 Księga urodzeń 1885 0
53/1870/0/1/110 Księga urodzeń 1886 0
53/1870/0/1/113 Księga urodzeń 1887 0
53/1870/0/1/116 Księga urodzeń 1888 0
53/1870/0/1/119 Księga urodzeń 1889 0
53/1870/0/1/122 Księga urodzeń 1890 0
53/1870/0/1/125 Księga urodzeń 1891 0
53/1870/0/1/128 Księga urodzeń 1892 0
53/1870/0/1/131 Księga urodzeń 1893 0
53/1870/0/1/134 Księga urodzeń 1894 0
53/1870/0/1/137 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1870/0/1/140 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1870/0/1/143 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1870/0/1/146 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1870/0/1/149 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1870/0/1/152 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1870/0/1/155 Geburts-Hauptregister 1898 128
53/1870/0/1/158 Rejestr urodzin [główny] 1899 129
53/1870/0/1/164 Geburts-Hauptregister 1900 153
53/1870/0/1/167 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1870/0/1/170 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1870/0/1/173 Geburts-Hauptregister 1901 133
53/1870/0/1/176 Geburts-Hauptregister 1902 142
53/1870/0/1/179 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1870/0/1/182 Geburts-Hauptregister 1903 132
53/1870/0/1/185 Urodzenia 1904 135
53/1870/0/1/188 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1870/0/1/191 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1870/0/1/194 [Księga urodzeń] 1905 133
53/1870/0/1/197 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1870/0/1/200 Urodzenia 1906 152
53/1870/0/1/203 Geburts-Hauptregister 1907-1907 136
53/1870/0/1/206 Geburts-Hauptregister 1908-1908 158
53/1870/0/1/209 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1870/0/1/212 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1870/0/1/215 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1870/0/1/218 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1870/0/1/221 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1870/0/1/224 Akta urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1870/0/1/227 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1870/0/1/230 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1870/0/1/233 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1870/0/1/236 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1870/0/1/239 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1870/0/1/245 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1870/0/1/248 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1870/0/1/251 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1870/0/1/264 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1870/0/1/267 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1870/0/1/270 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1870/0/1/271 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0
53/1870/0/1/276 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1870/0/1/277 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

309

269

0

4.81

4.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -