Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód wiejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
białoruski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 74-136) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-27, 29-34 (nr O: 55847-55867) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 155-166, 173-178, 182-187, 194-196, 200-208
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1870/0/3/2 Księga małżeństw 1874 32
53/1870/0/3/5 Księga małżeństw 1875 80
53/1870/0/3/8 Księga małżeństw 1876 75
53/1870/0/3/11 Księga małżeństw 1877 101
53/1870/0/3/14 Księga małżeństw 1878 105
53/1870/0/3/17 Księga małżeństw 1879 66
53/1870/0/3/20 Księga małżeństw 1880 94
53/1870/0/3/23 Księga małżeństw 1881 107
53/1870/0/3/26 Księga małżeństw 1882 103
53/1870/0/3/30 Księga małżeństw 1883 70
53/1870/0/3/33 Księga małżeństw 1884 78
53/1870/0/3/36 Księga małżeństw 1885 86
53/1870/0/3/39 Księga małżeństw 1886 103
53/1870/0/3/42 Księga małżeństw 1887 64
53/1870/0/3/45 Księga małżeństw 1888 67
53/1870/0/3/48 Księga małżeństw 1889 107
53/1870/0/3/51 Księga małżeństw 1890 88
53/1870/0/3/54 Księga małżeństw 1891 93
53/1870/0/3/57 Księga małżeństw 1892 52
53/1870/0/3/60 Księga małżeństw 1893 68
53/1870/0/3/63 Księga małżeństw 1894 85
53/1870/0/3/66 Księga małżeństw 1895 23
53/1870/0/3/69 Księga małżeństw 1896 60
53/1870/0/3/72 Księga małżeństw 1897 38
53/1870/0/3/75 Księga małżeństw 1874 0
53/1870/0/3/78 Księga małżeństw 1875 0
53/1870/0/3/81 Księga małżeństw 1876 0
53/1870/0/3/84 Księga małżeństw 1877 0
53/1870/0/3/87 Księga małżeństw 1878 0
53/1870/0/3/90 Księga małżeństw 1879 0
53/1870/0/3/93 Księga małżeństw 1880 0
53/1870/0/3/96 Księga małżeństw 1881 0
53/1870/0/3/99 Księga małżeństw 1882 0
53/1870/0/3/102 Księga małżeństw 1883 0
53/1870/0/3/105 Księga małżeństw 1884 0
53/1870/0/3/108 Księga małżeństw 1885 0
53/1870/0/3/111 Księga małżeństw 1886 0
53/1870/0/3/114 Księga małżeństw 1887 0
53/1870/0/3/117 Księga małżeństw 1888 0
53/1870/0/3/120 Księga małżeństw 1889 0
53/1870/0/3/123 Księga małżeństw 1890 0
53/1870/0/3/126 Księga małżeństw 1891 0
53/1870/0/3/129 Księga małżeństw 1892 0
53/1870/0/3/132 Księga małżeństw 1893 0
53/1870/0/3/135 Księga małżeństw 1894 0
53/1870/0/3/138 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1870/0/3/141 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1870/0/3/144 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1870/0/3/147 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1870/0/3/150 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1870/0/3/153 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1870/0/3/156 Heiraths-Hauptregister 1898 41
53/1870/0/3/160 Heiraths-Hauptregister 1899 60
53/1870/0/3/165 Heiraths-Hauptregister 1900 46
53/1870/0/3/168 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1870/0/3/171 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1870/0/3/174 Heiraths-Hauptregister 1901 52
53/1870/0/3/177 Heiraths-Hauptregister 1902 59
53/1870/0/3/180 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1870/0/3/183 Heiraths-Hauptregister 1903 42
53/1870/0/3/186 Heiraths-Hauptregister 1904 50
53/1870/0/3/189 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1870/0/3/192 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1870/0/3/195 Heiraths-Hauptregister 1905 48
53/1870/0/3/198 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1870/0/3/201 Heiraths-Hauptregister 1906 56
53/1870/0/3/204 Heiraths-Hauptregister 1907 61
53/1870/0/3/207 Heirats-Hauptregister 1908-1908 46
53/1870/0/3/210 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/1870/0/3/213 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1870/0/3/216 Heirats-Hauptregister 1909-1909 0
53/1870/0/3/219 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1870/0/3/222 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1870/0/3/225 Heirats-Hauptregister 1910-1910 0
53/1870/0/3/228 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1870/0/3/231 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1870/0/3/234 Heirats-Hauptregister 1912-1912 0
53/1870/0/3/237 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1870/0/3/240 Heirats-Hauptregister 1913-1913 0
53/1870/0/3/246 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1870/0/3/249 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1870/0/3/252 Heirats-Hauptregister 1914-1914 0
53/1870/0/3/254 Heirats-Hauptregister 1915-1915 0
53/1870/0/3/255 Heirats-Hauptregister 1916-1916 0
53/1870/0/3/256 Heirats-Hauptregister 1917-1917 0
53/1870/0/3/257 Heirats-Hauptregister 1918-1918 0
53/1870/0/3/258 Heirats-Hauptregister 1919-1919 0
53/1870/0/3/265 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1870/0/3/268 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1870/0/3/272 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1870/0/3/273 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1870/0/3/278 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1870/0/3/279 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1870/0/3/280 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1870/0/3/281 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1870/0/3/282 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1870/0/3/283 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1870/0/3/284 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1870/0/3/285 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1870/0/3/286 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
1 2

Amount of archival material

309

269

0

4.81

4.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -