Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kłecko - obwód wiejski (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
białoruski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 74-136) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-27, 29-34 (nr O: 55847-55867) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-73, 155-166, 173-178, 182-187, 194-196, 200-208
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1870/0/4/3 Księga zgonów 1874 39
53/1870/0/4/6 Księga zgonów 1875 118
53/1870/0/4/9 Księga zgonów 1876 195
53/1870/0/4/12 Księga zgonów 1877 146
53/1870/0/4/15 Księga zgonów 1878 200
53/1870/0/4/18 Księga zgonów 1879 178
53/1870/0/4/21 Księga zgonów 1880 148
53/1870/0/4/24 Księga zgonów 1881 175
53/1870/0/4/27 Księga zgonów 1882 125
53/1870/0/4/31 Księga zgonów 1883 127
53/1870/0/4/34 Księga zgonów 1884 153
53/1870/0/4/37 Księga zgonów 1885 135
53/1870/0/4/40 Księga zgonów 1886 159
53/1870/0/4/43 Księga zgonów 1887 110
53/1870/0/4/46 Księga zgonów 1888 107
53/1870/0/4/49 Księga zgonów 1889 138
53/1870/0/4/52 Księga zgonów 1890 151
53/1870/0/4/55 Księga zgonów 1891 141
53/1870/0/4/58 Księga zgonów 1892 84
53/1870/0/4/61 Księga zgonów 1893 75
53/1870/0/4/64 Księga zgonów 1894 74
53/1870/0/4/67 Księga zgonów 1895 67
53/1870/0/4/70 Księga zgonów 1896 60
53/1870/0/4/73 Księga zgonów 1897 76
53/1870/0/4/76 Księga zgonów 1874 0
53/1870/0/4/79 Księga zgonów 1875 0
53/1870/0/4/82 Księga zgonów 1876 0
53/1870/0/4/85 Księga zgonów 1877 0
53/1870/0/4/88 Księga zgonów 1878 0
53/1870/0/4/91 Księga zgonów 1879 0
53/1870/0/4/94 Księga zgonów 1880 0
53/1870/0/4/97 Księga zgonów 1881 0
53/1870/0/4/100 Księga zgonów 1882 0
53/1870/0/4/103 Księga zgonów 1883 0
53/1870/0/4/106 Księga zgonów 1884 0
53/1870/0/4/109 Księga zgonów 1885 0
53/1870/0/4/112 Księga zgonów 1886 0
53/1870/0/4/115 Księga zgonów 1887 0
53/1870/0/4/118 Księga zgonów 1888 0
53/1870/0/4/121 Księga zgonów 1889 0
53/1870/0/4/124 Księga zgonów 1890 0
53/1870/0/4/127 Księga zgonów 1891 0
53/1870/0/4/130 Księga zgonów 1892 0
53/1870/0/4/133 Księga zgonów 1893 0
53/1870/0/4/136 Księga zgonów 1894 0
53/1870/0/4/139 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1870/0/4/142 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1870/0/4/145 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1870/0/4/148 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1870/0/4/151 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1870/0/4/154 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1870/0/4/157 Sterbe-Hauptregister 1898 74
53/1870/0/4/162 Sterbe-Hauptregister 1899 66
53/1870/0/4/166 Sterbe-Hauptregister 1900 83
53/1870/0/4/169 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1870/0/4/172 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1870/0/4/175 Sterbe-Hauptregister 1901 105
53/1870/0/4/178 Sterbe-Hauptregister 1902 71
53/1870/0/4/181 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1870/0/4/184 Sterbe-Hauptregister 1903 65
53/1870/0/4/187 Sterbe-Hauptregister 1904 61
53/1870/0/4/190 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1870/0/4/193 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1870/0/4/196 Sterbe-Hauptregister 1905 94
53/1870/0/4/199 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1870/0/4/202 Sterbe-Hauptregister 1906 72
53/1870/0/4/205 Sterbe-Hauptregister 1907-1907 45
53/1870/0/4/208 Sterbe-Hauptregister 1908-1908 78
53/1870/0/4/211 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/1870/0/4/214 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1870/0/4/217 Sterbe-Hauptregister 1909-1909 0
53/1870/0/4/220 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1870/0/4/223 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1870/0/4/226 Sterbe-Hauptregister 1910-1910 0
53/1870/0/4/229 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1870/0/4/232 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1870/0/4/235 Sterbe-Hauptregister 1912-1912 0
53/1870/0/4/238 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1870/0/4/241 [Rejestr główny zgonów} 1913-1913 0
53/1870/0/4/247 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1870/0/4/250 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1870/0/4/253 Sterbe-Hauptregister 1914-1914 0
53/1870/0/4/259 Sterbe-Hauptregister 1915-1915 0
53/1870/0/4/260 Sterbe-Hauptregister 1916-1916 0
53/1870/0/4/261 Sterbe-Hauptregister 1917-1917 0
53/1870/0/4/262 Sterbe-Hauptregister 1918-1918 0
53/1870/0/4/263 Sterbe-Hauptregister 1919-1919 0
53/1870/0/4/266 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1870/0/4/269 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1870/0/4/274 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1870/0/4/275 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1870/0/4/294 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1870/0/4/295 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1870/0/4/296 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1870/0/4/297 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1870/0/4/298 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1870/0/4/299 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1870/0/4/300 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1870/0/4/301 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1870/0/4/302 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
1 2

Amount of archival material

309

269

0

4.81

4.39

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -