Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Komorowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55890-55909) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-155, 157-161, 168-173, 177-182, 189-192, 196-199, 201-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1872/0/1/1 Księga urodzeń 1874 39
53/1872/0/1/4 Księga urodzeń 1875 108
53/1872/0/1/7 Księga urodzeń 1876 117
53/1872/0/1/10 Księga urodzeń 1877 109
53/1872/0/1/13 Księga urodzeń 1878 108
53/1872/0/1/16 Księga urodzeń 1879 109
53/1872/0/1/19 Księga urodzeń 1880 108
53/1872/0/1/22 Księga urodzeń 1881 93
53/1872/0/1/25 Księga urodzeń 1882 88
53/1872/0/1/28 Księga urodzeń 1883 93
53/1872/0/1/31 Księga urodzeń 1884 97
53/1872/0/1/34 Księga urodzeń 1885 99
53/1872/0/1/37 Księga urodzeń 1886 97
53/1872/0/1/40 Księga urodzeń 1887 110
53/1872/0/1/43 Księga urodzeń 1888 98
53/1872/0/1/46 Księga urodzeń 1889 86
53/1872/0/1/49 Księga urodzeń 1890 100
53/1872/0/1/52 Księga urodzeń 1891 56
53/1872/0/1/55 Księga urodzeń 1892 47
53/1872/0/1/58 Księga urodzeń 1893 56
53/1872/0/1/61 Księga urodzeń 1894 57
53/1872/0/1/64 Księga urodzeń 1895 71
53/1872/0/1/67 Księga urodzeń 1896 68
53/1872/0/1/70 Księga urodzeń 1897 79
53/1872/0/1/73 Księga urodzeń 1874 0
53/1872/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1872/0/1/81 Księga urodzeń 1877 0
53/1872/0/1/84 Księga urodzeń 1878 0
53/1872/0/1/87 Księga urodzeń 1879 0
53/1872/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1872/0/1/93 Księga urodzeń 1881 0
53/1872/0/1/96 Księga urodzeń 1882 0
53/1872/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1872/0/1/102 Księga urodzeń 1884 0
53/1872/0/1/105 Księga urodzeń 1885 0
53/1872/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1872/0/1/111 Księga urodzeń 1887 0
53/1872/0/1/114 Księga urodzeń 1888 0
53/1872/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1872/0/1/120 Księga urodzeń 1890 0
53/1872/0/1/123 Księga urodzeń 1891 0
53/1872/0/1/126 Księga urodzeń 1892 0
53/1872/0/1/129 Księga urodzeń 1893 0
53/1872/0/1/132 Księga urodzeń 1894 0
53/1872/0/1/135 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1872/0/1/138 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1872/0/1/141 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1872/0/1/144 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1872/0/1/149 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1872/0/1/152 Geburts-Hauptregister 1898 79
53/1872/0/1/155 Geburts-Hauptregister 1899 81
53/1872/0/1/156 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1872/0/1/159 Geburts-Hauptregister 1900 98
53/1872/0/1/162 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1872/0/1/165 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1872/0/1/168 Geburts-Hauptregister 1901 96
53/1872/0/1/171 Geburts-Hauptregister 1902 92
53/1872/0/1/174 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1872/0/1/177 Geburts-Hauptregister 1903 90
53/1872/0/1/180 Geburts-Hauptregister 1904 89
53/1872/0/1/183 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1872/0/1/186 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1872/0/1/189 Geburts-Hauptregister 1905 104
53/1872/0/1/193 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1872/0/1/196 Urodzenia 1906 108
53/1872/0/1/199 Geburts-Hauptregister 1907-1908 218
53/1872/0/1/200 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1872/0/1/203 Księga urodzeń {Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1872/0/1/204 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1872/0/1/206 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1872/0/1/209 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1872/0/1/212 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1911 0
53/1872/0/1/215 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1872/0/1/218 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1872/0/1/221 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1872/0/1/224 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1872/0/1/229 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1872/0/1/232 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1872/0/1/235 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1872/0/1/236 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0
53/1872/0/1/237 Geburts-Nebenregister 1919-1919 0
53/1872/0/1/238 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/1872/0/1/239 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1921-1921 0
53/1872/0/1/240 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1922-1922 0
53/1872/0/1/241 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1923-1923 0
53/1872/0/1/242 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1924-1924 0
53/1872/0/1/243 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1925-1925 0
53/1872/0/1/244 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1926-1926 0
53/1872/0/1/245 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1927-1927 0
53/1872/0/1/246 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1928-1928 0
53/1872/0/1/247 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1929-1929 0
53/1872/0/1/248 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1930-1930 0
53/1872/0/1/249 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1931-1931 0
53/1872/0/1/250 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1932-1932 0
53/1872/0/1/251 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1933-1933 0
53/1872/0/1/252 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1934-1934 0
53/1872/0/1/253 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1935-1935 0
53/1872/0/1/292 Rejestr główny urodzeń 1912-1914 0

Amount of archival material

320

234

0

3.42

2.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -