Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Komorowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55890-55909) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-155, 157-161, 168-173, 177-182, 189-192, 196-199, 201-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1872/0/3/2 Księga małżeństw 1874 26
53/1872/0/3/5 Księga małżeństw 1875 46
53/1872/0/3/8 Księga małżeństw 1876 40
53/1872/0/3/11 Księga małżeństw 1877 53
53/1872/0/3/14 Księga małżeństw 1878 58
53/1872/0/3/17 Księga małżeństw 1879 50
53/1872/0/3/20 Księga małżeństw 1880 41
53/1872/0/3/23 Księga małżeństw 1881 26
53/1872/0/3/26 Księga małżeństw 1882 45
53/1872/0/3/29 Księga małżeństw 1883 28
53/1872/0/3/32 Księga małżeństw 1884 54
53/1872/0/3/35 Księga małżeństw 1885 45
53/1872/0/3/38 Księga małżeństw 1886 32
53/1872/0/3/41 Księga małżeństw 1887 41
53/1872/0/3/44 Księga małżeństw 1888 29
53/1872/0/3/47 Księga małżeństw 1889 36
53/1872/0/3/50 Księga małżeństw 1890 32
53/1872/0/3/53 Księga małżeństw 1891 30
53/1872/0/3/56 Księga małżeństw 1892 22
53/1872/0/3/59 Księga małżeństw 1893 43
53/1872/0/3/62 Księga małżeństw 1894 22
53/1872/0/3/65 Księga małżeństw 1895 29
53/1872/0/3/68 Księga małżeństw 1896 22
53/1872/0/3/71 Księga małżeństw 1897 18
53/1872/0/3/74 Księga małżeństw 1874 0
53/1872/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1872/0/3/79 Księga małżeństw 1876 0
53/1872/0/3/82 Księga małżeństw 1877 0
53/1872/0/3/85 Księga małżeństw 1878 0
53/1872/0/3/88 Księga małżeństw 1879 0
53/1872/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1872/0/3/94 Księga małżeństw 1881 0
53/1872/0/3/97 Księga małżeństw 1882 0
53/1872/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1872/0/3/103 Księga małżeństw 1884 0
53/1872/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1872/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1872/0/3/112 Księga małżeństw 1887 0
53/1872/0/3/115 Księga małżeństw 1888 0
53/1872/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1872/0/3/121 Księga małżeństw 1890 0
53/1872/0/3/124 Księga małżeństw 1891 0
53/1872/0/3/127 Księga małżeństw 1892 0
53/1872/0/3/130 Księga małżeństw 1893 0
53/1872/0/3/133 Księga małżeństw 1894 0
53/1872/0/3/136 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1872/0/3/139 [Księga małżeństw] 1896 0
53/1872/0/3/142 Heirats-Nebenregister 1897 0
53/1872/0/3/145 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1872/0/3/147 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1872/0/3/150 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1872/0/3/153 Heiraths-Hauptregister 1898 26
53/1872/0/3/157 Heiraths-Hauptregister 1899 37
53/1872/0/3/160 Heiraths-Hauptregister 1900 32
53/1872/0/3/163 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1872/0/3/166 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1872/0/3/169 Heiraths-Hauptregister 1901 34
53/1872/0/3/172 Heiraths-Hauptregister 1902 49
53/1872/0/3/175 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1872/0/3/178 Heiraths-Hauptregister 1903 25
53/1872/0/3/181 Heiraths-Hauptregister 1904 45
53/1872/0/3/184 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1872/0/3/187 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1872/0/3/190 Heiraths-Hauptregister 1905 36
53/1872/0/3/194 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1872/0/3/197 Małżeństwa 1906 48
53/1872/0/3/201 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1907-1907 28
53/1872/0/3/205 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1872/0/3/207 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 0
53/1872/0/3/210 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1872/0/3/213 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1911 0
53/1872/0/3/216 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1872/0/3/219 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1872/0/3/222 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0
53/1872/0/3/225 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1914-1914 0
53/1872/0/3/226 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1919 0
53/1872/0/3/230 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1915-1915 0
53/1872/0/3/233 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1916-1916 0
53/1872/0/3/254 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1917-1917 0
53/1872/0/3/255 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1918-1918 0
53/1872/0/3/256 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1919-1919 0
53/1872/0/3/257 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1872/0/3/258 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1920-1920 0
53/1872/0/3/259 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1921-1921 0
53/1872/0/3/260 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1922-1922 0
53/1872/0/3/261 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1923-1923 0
53/1872/0/3/262 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1924-1924 0
53/1872/0/3/263 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1925-1925 0
53/1872/0/3/264 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1926-1926 0
53/1872/0/3/265 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1927-1927 0
53/1872/0/3/266 Rejestr poboczny małżeństw 1929-1929 0
53/1872/0/3/267 Rejestr poboczny małżeństw 1930-1930 0
53/1872/0/3/268 Rejestr poboczny małżeństw 1931-1931 0
53/1872/0/3/269 Rejestr poboczny małżeństw 1932-1932 0
53/1872/0/3/270 Rejestr poboczny małżeństw 1933-1933 0
53/1872/0/3/271 Rejestr poboczny małżeństw 1934-1934 0
53/1872/0/3/272 Rejestr poboczny małżeństw 1935-1935 0
53/1872/0/3/294 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1872/0/3/295 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1872/0/3/296 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
1 2

Amount of archival material

320

234

0

3.42

2.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -