Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Komorowo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 Wtóropisy (sygn.: 73-134) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55890-55909) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-72, 152-155, 157-161, 168-173, 177-182, 189-192, 196-199, 201-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1872/0/4/3 Księga zgonów 1874 20
53/1872/0/4/6 Księga zgonów 1875 65
53/1872/0/4/9 Księga zgonów 1876 92
53/1872/0/4/12 Księga zgonów 1877 75
53/1872/0/4/15 Księga zgonów 1878 68
53/1872/0/4/18 Księga zgonów 1879 67
53/1872/0/4/21 Księga zgonów 1880 74
53/1872/0/4/24 Księga zgonów 1881 54
53/1872/0/4/27 Księga zgonów 1882 76
53/1872/0/4/30 Księga zgonów 1883 47
53/1872/0/4/33 Księga zgonów 1884 64
53/1872/0/4/36 Księga zgonów 1885 57
53/1872/0/4/39 Księga zgonów 1886 95
53/1872/0/4/42 Księga zgonów 1887 67
53/1872/0/4/45 Księga zgonów 1888 58
53/1872/0/4/48 Księga zgonów 1889 60
53/1872/0/4/51 Księga zgonów 1890 55
53/1872/0/4/54 Księga zgonów 1891 36
53/1872/0/4/57 Księga zgonów 1892 20
53/1872/0/4/60 Księga zgonów 1893 41
53/1872/0/4/63 Księga zgonów 1894 35
53/1872/0/4/66 Księga zgonów 1895 37
53/1872/0/4/69 Księga zgonów 1896 36
53/1872/0/4/72 Księga zgonów 1897 47
53/1872/0/4/75 Księga zgonów 1874 0
53/1872/0/4/78 Księga zgonów 1875 0
53/1872/0/4/80 Księga zgonów 1876 0
53/1872/0/4/83 Księga zgonów 1877 0
53/1872/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1872/0/4/89 Księga zgonów 1879 0
53/1872/0/4/92 Księga zgonów 1880 0
53/1872/0/4/95 Księga zgonów 1881 0
53/1872/0/4/98 Księga zgonów 1882 0
53/1872/0/4/101 Księga zgonów 1883 0
53/1872/0/4/104 Księga zgonów 1884 0
53/1872/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1872/0/4/110 Księga zgonów 1886 0
53/1872/0/4/113 Księga zgonów 1887 0
53/1872/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1872/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1872/0/4/122 Księga zgonów 1890 0
53/1872/0/4/125 Księga zgonów 1891 0
53/1872/0/4/128 Księga zgonów 1892 0
53/1872/0/4/131 Księga zgonów 1893 0
53/1872/0/4/134 Księga zgonów 1894 0
53/1872/0/4/137 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1872/0/4/140 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1872/0/4/143 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1872/0/4/146 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1872/0/4/148 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1872/0/4/151 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1872/0/4/154 Sterbe-Hauptregister 1898 47
53/1872/0/4/158 Sterbe-Hauptregister 1899 60
53/1872/0/4/161 Sterbe-Hauptregister 1900 56
53/1872/0/4/164 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1872/0/4/167 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1872/0/4/170 Sterbe-Hauptregister 1901 39
53/1872/0/4/173 Sterbe-Hauptregister 1902 35
53/1872/0/4/176 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1872/0/4/179 Sterbe-Hauptregister 1903 43
53/1872/0/4/182 Sterbe-Hauptregister 1904 47
53/1872/0/4/185 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1872/0/4/188 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1872/0/4/191 Sterbe-Hauptregister 1905 38
53/1872/0/4/195 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1872/0/4/198 Sterbe-Hauptregister 1906 52
53/1872/0/4/202 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 39
53/1872/0/4/208 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1872/0/4/211 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 0
53/1872/0/4/214 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 0
53/1872/0/4/217 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1872/0/4/220 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1872/0/4/223 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1872/0/4/227 [Rejestr główny zgonów] 1912-1918 0
53/1872/0/4/228 Sterbe-Hauptregister 1918-1919 0
53/1872/0/4/231 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1872/0/4/234 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1916-1916 0
53/1872/0/4/273 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1917-1917 0
53/1872/0/4/274 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1918-1918 0
53/1872/0/4/275 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1919-1919 0
53/1872/0/4/276 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1920-1920 0
53/1872/0/4/277 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1921-1921 0
53/1872/0/4/278 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1922-1922 0
53/1872/0/4/279 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1923-1923 0
53/1872/0/4/280 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1924-1924 0
53/1872/0/4/281 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1925-1925 0
53/1872/0/4/282 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1926-1926 0
53/1872/0/4/283 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1927-1927 0
53/1872/0/4/284 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1928-1928 0
53/1872/0/4/285 Rejestr poboczny zgonów 1929-1929 0
53/1872/0/4/286 Rejestr poboczny zgonów 1930-1930 0
53/1872/0/4/287 Rejestr poboczny zgonów 1931-1931 0
53/1872/0/4/288 Rejestr poboczny zgonów 1932-1932 0
53/1872/0/4/289 Rejestr poboczny zgonów 1933-1933 0
53/1872/0/4/290 Rejestr poboczny zgonów 1934-1934 0
53/1872/0/4/291 Rejestr poboczny zgonów 1935-1935 0
53/1872/0/4/308 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1872/0/4/309 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1872/0/4/310 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1872/0/4/311 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
1 2

Amount of archival material

320

234

0

3.42

2.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -