Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 9-12 (nr O: 42082-42085), 13-33 (nr O: 55910-55930) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 161-163, 167-169, 173-176, 186-188, 192-194
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1873/0/1/1 Księga urodzeń 1874 37
53/1873/0/1/4 Księga urodzeń 1875 152
53/1873/0/1/7 Księga urodzeń 1876 166
53/1873/0/1/10 Księga urodzeń 1877 156
53/1873/0/1/13 Księga urodzeń 1878 163
53/1873/0/1/16 Księga urodzeń 1879 171
53/1873/0/1/19 Księga urodzeń 1880 166
53/1873/0/1/22 Księga urodzeń 1881 139
53/1873/0/1/25 Księga urodzeń 1882 172
53/1873/0/1/28 Księga urodzeń 1883 186
53/1873/0/1/31 Księga urodzeń 1884 158
53/1873/0/1/34 Księga urodzeń 1885 201
53/1873/0/1/37 Księga urodzeń 1886 198
53/1873/0/1/40 Księga urodzeń 1887 194
53/1873/0/1/43 Księga urodzeń 1888 188
53/1873/0/1/46 Księga urodzeń 1889 207
53/1873/0/1/49 Księga urodzeń 1890 170
53/1873/0/1/52 Księga urodzeń 1891 199
53/1873/0/1/55 Księga urodzeń 1892 164
53/1873/0/1/58 Księga urodzeń 1893 174
53/1873/0/1/61 Księga urodzeń 1894 172
53/1873/0/1/64 Księga urodzeń 1895 196
53/1873/0/1/67 Księga urodzeń 1896 170
53/1873/0/1/70 Księga urodzeń 1897 205
53/1873/0/1/73 Księga urodzeń 1898 201
53/1873/0/1/76 Księga urodzeń 1899 212
53/1873/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1873/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1873/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1873/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1873/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1873/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1873/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1873/0/1/99 Księga urodzeń 1881 0
53/1873/0/1/102 Księga urodzeń 1882 0
53/1873/0/1/107 Księga urodzeń 1884 0
53/1873/0/1/110 Księga urodzeń 1885 0
53/1873/0/1/113 Księga urodzeń 1886 0
53/1873/0/1/116 Księga urodzeń 1887 0
53/1873/0/1/119 Księga urodzeń 1888 0
53/1873/0/1/122 Księga urodzeń 1889 0
53/1873/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1873/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1873/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1873/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1873/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1873/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1873/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1873/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1873/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1873/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1873/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1873/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1873/0/1/161 [Księga urodzeń] 1900-1901 417
53/1873/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1873/0/1/167 [Księga urodzeń] 1902-1903 433
53/1873/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1873/0/1/174 [Księga urodzeń] 1904-1905 432
53/1873/0/1/177 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1873/0/1/180 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1873/0/1/183 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1873/0/1/186 [Księga urodzeń] 1906-1907 414
53/1873/0/1/189 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1873/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1908-1908 225
53/1873/0/1/195 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1873/0/1/198 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1873/0/1/201 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1873/0/1/204 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1873/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1873/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1873/0/1/213 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1873/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1873/0/1/219 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 0

Amount of archival material

233

227

0

3.50

3.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -