Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 9-12 (nr O: 42082-42085), 13-33 (nr O: 55910-55930) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 161-163, 167-169, 173-176, 186-188, 192-194
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1873/0/3/2 Księga małżeństw 1874 20
53/1873/0/3/5 Księga małżeństw 1875 50
53/1873/0/3/8 Księga małżeństw 1876 72
53/1873/0/3/11 Księga małżeństw 1877 52
53/1873/0/3/14 Księga małżeństw 1878 66
53/1873/0/3/17 Księga małżeństw 1879 66
53/1873/0/3/20 Księga małżeństw 1880 68
53/1873/0/3/23 Księga małżeństw 1881 55
53/1873/0/3/26 Księga małżeństw 1882 76
53/1873/0/3/29 Księga małżeństw 1883 60
53/1873/0/3/32 Księga małżeństw 1884 48
53/1873/0/3/35 Księga małżeństw 1885 70
53/1873/0/3/38 Księga małżeństw 1886 90
53/1873/0/3/41 Księga małżeństw 1887 78
53/1873/0/3/44 Księga małżeństw 1888 56
53/1873/0/3/47 Księga małżeństw 1889 76
53/1873/0/3/50 Księga małżeństw 1890 58
53/1873/0/3/53 Księga małżeństw 1891 62
53/1873/0/3/56 Księga małżeństw 1892 66
53/1873/0/3/59 Księga małżeństw 1893 66
53/1873/0/3/62 Księga małżeństw 1894 84
53/1873/0/3/65 Księga małżeństw 1895 72
53/1873/0/3/68 Księga małżeństw 1896 90
53/1873/0/3/71 Księga małżeństw 1897 94
53/1873/0/3/74 Księga małżeństw 1898 78
53/1873/0/3/77 Księga małżeństw 1899 82
53/1873/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1873/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1873/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1873/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1873/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1873/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1873/0/3/100 Księga małżeństw 1881 0
53/1873/0/3/103 Księga małżeństw 1882 0
53/1873/0/3/105 Księga małżeństw 1883 0
53/1873/0/3/108 Księga małżeństw 1884 0
53/1873/0/3/111 Księga małżeństw 1885 0
53/1873/0/3/114 Księga małżeństw 1886 0
53/1873/0/3/117 Księga małżeństw 1887 0
53/1873/0/3/120 Księga małżeństw 1888 0
53/1873/0/3/123 Księga małżeństw 1889 0
53/1873/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1873/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1873/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1873/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1873/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1873/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1873/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1873/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1873/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1873/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1873/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1873/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1873/0/3/162 [Księga małżeństw] 1900-1901 123
53/1873/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1873/0/3/168 [Księga małżeństw] 1902-1903 151
53/1873/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1873/0/3/175 [Księga małżeństw] 1904-1905 135
53/1873/0/3/178 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1873/0/3/181 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1873/0/3/184 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1873/0/3/187 [Księga małżeństw] 1906-1907 126
53/1873/0/3/190 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1873/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1908-1908 93
53/1873/0/3/196 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 0
53/1873/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1873/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1873/0/3/205 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 0
53/1873/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1873/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1873/0/3/214 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0
53/1873/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1873/0/3/220 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1873/0/3/222 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1918 0
53/1873/0/3/223 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1873/0/3/224 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1873/0/3/228 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1873/0/3/229 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1873/0/3/230 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0

Amount of archival material

233

227

0

3.50

3.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -