Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Konarzewo (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 9-12 (nr O: 42082-42085), 13-33 (nr O: 55910-55930) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 161-163, 167-169, 173-176, 186-188, 192-194
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1873/0/4/3 Księga zgonów 1874 34
53/1873/0/4/6 Księga zgonów 1875 74
53/1873/0/4/9 Księga zgonów 1876 85
53/1873/0/4/12 Księga zgonów 1877 98
53/1873/0/4/15 Księga zgonów 1878 86
53/1873/0/4/18 Księga zgonów 1879 86
53/1873/0/4/21 Księga zgonów 1880 78
53/1873/0/4/24 Księga zgonów 1881 98
53/1873/0/4/27 Księga zgonów 1882 94
53/1873/0/4/30 Księga zgonów 1883 103
53/1873/0/4/33 Księga zgonów 1884 103
53/1873/0/4/36 Księga zgonów 1885 99
53/1873/0/4/39 Księga zgonów 1886 98
53/1873/0/4/42 Księga zgonów 1887 106
53/1873/0/4/45 Księga zgonów 1888 115
53/1873/0/4/48 Księga zgonów 1889 87
53/1873/0/4/51 Księga zgonów 1890 114
53/1873/0/4/54 Księga zgonów 1891 95
53/1873/0/4/57 Księga zgonów 1892 100
53/1873/0/4/60 Księga zgonów 1893 92
53/1873/0/4/63 Księga zgonów 1894 89
53/1873/0/4/66 Księga zgonów 1895 89
53/1873/0/4/69 Księga zgonów 1896 146
53/1873/0/4/72 Księga zgonów 1897 108
53/1873/0/4/75 Księga zgonów 1898 72
53/1873/0/4/78 Księga zgonów 1899 92
53/1873/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1873/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1873/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1873/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1873/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1873/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1873/0/4/98 Księga zgonów 1880 0
53/1873/0/4/101 Księga zgonów 1881 0
53/1873/0/4/104 Księga zgonów 1882 0
53/1873/0/4/106 Księga zgonów 1883 0
53/1873/0/4/109 Księga zgonów 1884 0
53/1873/0/4/112 Księga zgonów 1885 0
53/1873/0/4/115 Księga zgonów 1886 0
53/1873/0/4/118 Księga zgonów 1887 0
53/1873/0/4/121 Księga zgonów 1888 0
53/1873/0/4/124 Księga zgonów 1889 0
53/1873/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1873/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1873/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1873/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1873/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1873/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1873/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1873/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1873/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1873/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1873/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1873/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1873/0/4/163 [Księga zgonów] 1900-1901 235
53/1873/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1873/0/4/169 [Księga zgonów] 1902-1903 156
53/1873/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1873/0/4/176 [Księga zgonów] 1904-1905 198
53/1873/0/4/179 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1873/0/4/182 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1873/0/4/185 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1873/0/4/188 [Księga zgonów] 1906-1907 193
53/1873/0/4/191 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1873/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 106
53/1873/0/4/197 [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 0
53/1873/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1873/0/4/203 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1873/0/4/206 [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1873/0/4/209 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1873/0/4/212 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1873/0/4/215 [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1873/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1873/0/4/221 [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1873/0/4/225 [Rejestr główny zgonów] 1916-1918 0
53/1873/0/4/226 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1873/0/4/227 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1873/0/4/231 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1873/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1873/0/4/233 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0

Amount of archival material

233

227

0

3.50

3.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -