Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kostrzyn (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-149) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 42195-42206), 13-33 (nr 0: 55952-55972) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 153-161, 171-182, 192-200
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1875/0/1/1 Księga urodzeń 1874 74
53/1875/0/1/4 Księga urodzeń 1875 312
53/1875/0/1/7 Księga urodzeń 1876 342
53/1875/0/1/10 Księga urodzeń 1877 336
53/1875/0/1/13 Księga urodzeń 1878 355
53/1875/0/1/16 Księga urodzeń 1879 356
53/1875/0/1/19 Księga urodzeń 1880 297
53/1875/0/1/22 Księga urodzeń 1881 302
53/1875/0/1/25 Księga urodzeń 1882 306
53/1875/0/1/28 Księga urodzeń 1883 281
53/1875/0/1/31 Księga urodzeń 1884 280
53/1875/0/1/34 Księga urodzeń 1885 288
53/1875/0/1/37 Księga urodzeń 1886 295
53/1875/0/1/40 Księga urodzeń 1887 319
53/1875/0/1/43 Księga urodzeń 1888 287
53/1875/0/1/46 Księga urodzeń 1889 292
53/1875/0/1/49 Księga urodzeń 1890 291
53/1875/0/1/52 Księga urodzeń 1891 270
53/1875/0/1/55 Księga urodzeń 1892 283
53/1875/0/1/58 Księga urodzeń 1893 285
53/1875/0/1/61 Księga urodzeń 1894 289
53/1875/0/1/64 Księga urodzeń 1895 323
53/1875/0/1/67 Księga urodzeń 1896 299
53/1875/0/1/70 Księga urodzeń 1897 325
53/1875/0/1/73 Księga urodzeń 1898 299
53/1875/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1875/0/1/79 Księga urodzeń 1875 0
53/1875/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1875/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1875/0/1/88 Księga urodzeń 1878 0
53/1875/0/1/91 Księga urodzeń 1879 0
53/1875/0/1/94 Księga urodzeń 1880 0
53/1875/0/1/97 Księga urodzeń 1881 0
53/1875/0/1/100 Księga urodzeń 1882 0
53/1875/0/1/103 Księga urodzeń 1883 0
53/1875/0/1/106 Księga urodzeń 1884 0
53/1875/0/1/111 Księga urodzeń 1886 0
53/1875/0/1/114 Księga urodzeń 1887 0
53/1875/0/1/117 Księga urodzeń 1888 0
53/1875/0/1/120 Księga urodzeń 1889 0
53/1875/0/1/123 Księga urodzeń 1890 0
53/1875/0/1/126 Księga urodzeń 1891 0
53/1875/0/1/129 Księga urodzeń 1892 0
53/1875/0/1/132 Księga urodzeń 1893 0
53/1875/0/1/135 Księga urodzeń 1894 0
53/1875/0/1/138 Księga urodzeń 1895 0
53/1875/0/1/141 Księga urodzeń 1896 0
53/1875/0/1/144 Księga urodzeń 1897 0
53/1875/0/1/147 Księga urodzeń 1898 0
53/1875/0/1/150 Księga urodzeń 1899 0
53/1875/0/1/153 Księga urodzeń 1899 301
53/1875/0/1/156 Geburts-Haupt-Register 1900 272
53/1875/0/1/159 Geburts-Haupt-Register 1901 281
53/1875/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1875/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1875/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1875/0/1/171 Geburts-Haupt-Register 1902 283
53/1875/0/1/174 Księga urodzeń 1903 286
53/1875/0/1/177 Geburts-Haupt-Register 1904 275
53/1875/0/1/180 Geburts-Haupt-Register 1905 263
53/1875/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1875/0/1/186 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1875/0/1/189 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1875/0/1/192 Geburts-Haupt-Register 1906 297
53/1875/0/1/195 Geburts-Haupt-Register 1907 299
53/1875/0/1/198 Geburts-Haupt-Register 1908-1908 342
53/1875/0/1/201 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1875/0/1/204 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1875/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1875/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1875/0/1/213 Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1875/0/1/216 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1875/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1875/0/1/222 Geburts-Haupt-Register 1911-1911 0
53/1875/0/1/225 Rejestr główny urodzeń 1912-1912 0
53/1875/0/1/228 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1875/0/1/231 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1875/0/1/234 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1875/0/1/237 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1875/0/1/240 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1875/0/1/243 Geburts -Haupt-Register 1914-1914 0
53/1875/0/1/246 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1875/0/1/255 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

275

254

0

5.40

4.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -