Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kostrzyn (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1919
- brak danych - 1874 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 76-149) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 42195-42206), 13-33 (nr 0: 55952-55972) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 153-161, 171-182, 192-200
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1875/0/3/2 Księga małżeństw 1874 37
53/1875/0/3/5 Księga małżeństw 1875 99
53/1875/0/3/8 Księga małżeństw 1876 104
53/1875/0/3/11 Księga małżeństw 1877 121
53/1875/0/3/14 Księga małżeństw 1878 110
53/1875/0/3/17 Księga małżeństw 1879 94
53/1875/0/3/20 Księga małżeństw 1880 86
53/1875/0/3/23 Księga małżeństw 1881 84
53/1875/0/3/26 Księga małżeństw 1882 91
53/1875/0/3/29 Księga małżeństw 1883 96
53/1875/0/3/32 Księga małżeństw 1884 115
53/1875/0/3/35 Księga małżeństw 1885 126
53/1875/0/3/38 Księga małżeństw 1886 142
53/1875/0/3/41 Księga małżeństw 1887 86
53/1875/0/3/44 Księga małżeństw 1888 150
53/1875/0/3/47 Księga małżeństw 1889 130
53/1875/0/3/50 Księga małżeństw 1890 102
53/1875/0/3/53 Księga małżeństw 1891 116
53/1875/0/3/56 Księga małżeństw 1892 132
53/1875/0/3/59 Księga małżeństw 1893 164
53/1875/0/3/62 Księga małżeństw 1894 116
53/1875/0/3/65 Księga małżeństw 1895 153
53/1875/0/3/68 Księga małżeństw 1896 144
53/1875/0/3/71 Księga małżeństw 1897 112
53/1875/0/3/74 Księga małżeństw 1898 146
53/1875/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1875/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1875/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1875/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1875/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1875/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1875/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1875/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1875/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1875/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1875/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1875/0/3/109 Księga małżeństw 1885 0
53/1875/0/3/112 Księga małżeństw 1886 0
53/1875/0/3/115 Księga małżeństw 1887 0
53/1875/0/3/118 Księga małżeństw 1888 0
53/1875/0/3/121 Księga małżeństw 1889 0
53/1875/0/3/124 Księga małżeństw 1890 0
53/1875/0/3/127 Księga małżeństw 1891 0
53/1875/0/3/130 Księga małżeństw 1892 0
53/1875/0/3/133 Księga małżeństw 1893 0
53/1875/0/3/136 Księga małżeństw 1894 0
53/1875/0/3/139 Księga małżeństw 1895 0
53/1875/0/3/142 Księga małżeństw 1896 0
53/1875/0/3/145 Księga małżeństw 1897 0
53/1875/0/3/148 Księga małżeństw 1898 0
53/1875/0/3/151 Księga małżeństw 1899 0
53/1875/0/3/154 Księga małżeństw 1899 114
53/1875/0/3/157 Heiraths-Haupt-Register 1900 125
53/1875/0/3/160 Heiraths-Haupt-Register 1901 107
53/1875/0/3/163 Heirats-Neben-Register 1900 0
53/1875/0/3/166 Heirats-Neben-Register 1901 0
53/1875/0/3/169 Heirats-Neben-Register 1902 0
53/1875/0/3/172 Heiraths-Haupt-Register 1902 105
53/1875/0/3/175 Heiraths-Haupt-Register 1903 77
53/1875/0/3/178 Heiraths-Haupt-Register 1904 107
53/1875/0/3/181 Heiraths-Haupt-Register 1905 121
53/1875/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1875/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1875/0/3/190 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1875/0/3/193 Heiraths-Haupt-Register 1906 130
53/1875/0/3/196 Heiraths-Haupt-Register 1907 103
53/1875/0/3/199 Heirats-Haupt-Register 1908-1908 77
53/1875/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1875/0/3/205 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1875/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1875/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1875/0/3/214 Heirats-Haupt-Register 1909-1909 0
53/1875/0/3/217 Heirats-Haupt-Register 1910-1910 0
53/1875/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1875/0/3/223 Heirats-Haupt-Register 1911-1911 0
53/1875/0/3/226 Heirats-Haupt-Register 1912-1912 0
53/1875/0/3/229 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1875/0/3/232 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1875/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1875/0/3/238 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1875/0/3/241 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1875/0/3/244 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1875/0/3/247 Heirats-Haupt-Register 1915-1916 0
53/1875/0/3/251 Heirats-Haupt-Register 1917-1918 0
53/1875/0/3/252 Heirats-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1875/0/3/256 Rejestr główny małżeństw 1920-1922 0
53/1875/0/3/257 Rejestr główny małżeństw 1923-1925 0
53/1875/0/3/258 Rejestr główny małżeństw 1926-1928 0
53/1875/0/3/259 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1875/0/3/260 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1875/0/3/261 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1875/0/3/262 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1875/0/3/263 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0
53/1875/0/3/264 Rejestr główny małżeństw 1934-1934 0
53/1875/0/3/265 Rejestr główny małżeństw 1935-1935 0

Amount of archival material

275

254

0

5.40

4.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -