Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kórnik (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 83-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 35 j.a. o sygn.: 1-14 (nr O: 42120-42133), 15-23 (nr O: 55973-55981), 25-36 (nr O: 55982-55992) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-82, 166-168, 172-177, 184-189, 193-195, 199-202, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1876/0/1/1 Księga urodzeń 1874 42
53/1876/0/1/4 Księga urodzeń 1875 252
53/1876/0/1/5 Księga urodzeń 1875 33
53/1876/0/1/8 Księga urodzeń 1876 293
53/1876/0/1/9 Księga urodzeń 1876 19
53/1876/0/1/12 Księga urodzeń 1877 246
53/1876/0/1/15 Księga urodzeń 1878 316
53/1876/0/1/18 Księga urodzeń 1879 312
53/1876/0/1/21 Księga urodzeń 1880 279
53/1876/0/1/25 Księga urodzeń 1881 289
53/1876/0/1/28 Księga urodzeń 1882 288
53/1876/0/1/31 Księga urodzeń 1883 281
53/1876/0/1/34 Księga urodzeń 1884 281
53/1876/0/1/37 Księga urodzeń 1885 284
53/1876/0/1/40 Księga urodzeń 1886 276
53/1876/0/1/43 Księga urodzeń 1887 297
53/1876/0/1/46 Księga urodzeń 1888 273
53/1876/0/1/49 Księga urodzeń 1889 271
53/1876/0/1/52 Księga urodzeń 1890 285
53/1876/0/1/55 Księga urodzeń 1891 267
53/1876/0/1/58 Księga urodzeń 1892 242
53/1876/0/1/61 Księga urodzeń 1893 251
53/1876/0/1/64 Księga urodzeń 1894 244
53/1876/0/1/67 Księga urodzeń 1895 279
53/1876/0/1/70 Księga urodzeń 1896 288
53/1876/0/1/73 Księga urodzeń 1897 266
53/1876/0/1/77 Księga urodzeń 1898 289
53/1876/0/1/80 Księga urodzeń 1899 322
53/1876/0/1/83 Księga urodzeń 1874 0
53/1876/0/1/86 Księga urodzeń 1875 0
53/1876/0/1/87 Księga urodzeń 1875 0
53/1876/0/1/90 Księga urodzeń 1876 0
53/1876/0/1/91 Księga urodzeń 1876 0
53/1876/0/1/94 Księga urodzeń 1877 0
53/1876/0/1/97 Księga urodzeń 1888 0
53/1876/0/1/100 Księga urodzeń 1879 0
53/1876/0/1/103 Księga urodzeń 1880 0
53/1876/0/1/106 Księga urodzeń 1881 0
53/1876/0/1/109 Księga urodzeń 1882 0
53/1876/0/1/112 Księga urodzeń 1883 0
53/1876/0/1/115 Księga urodzeń 1884 0
53/1876/0/1/118 Księga urodzeń 1885 0
53/1876/0/1/121 Księga urodzeń 1886 0
53/1876/0/1/124 Księga urodzeń 1887 0
53/1876/0/1/127 Księga urodzeń 1888 0
53/1876/0/1/130 Księga urodzeń 1889 0
53/1876/0/1/133 Księga urodzeń 1890 0
53/1876/0/1/136 Księga urodzeń 1891 0
53/1876/0/1/139 Księga urodzeń 1892 0
53/1876/0/1/142 Księga urodzeń 1893 0
53/1876/0/1/145 Księga urodzeń 1894 0
53/1876/0/1/148 Księga urodzeń 1895 0
53/1876/0/1/151 Księga urodzeń 1896 0
53/1876/0/1/154 Księga urodzeń 1897 0
53/1876/0/1/157 Księga urodzeń 1898 0
53/1876/0/1/160 Księga urodzeń 1899 0
53/1876/0/1/163 Księga urodzeń 1900 0
53/1876/0/1/166 [Księga urodzeń] 1900 266
53/1876/0/1/169 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1876/0/1/172 [Księga urodzeń] 1901 298
53/1876/0/1/175 [Księga urodzeń] 1902 268
53/1876/0/1/178 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1876/0/1/181 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1876/0/1/184 Księga urodzeń 1903 313
53/1876/0/1/187 Księga urodzeń 1904 287
53/1876/0/1/190 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1876/0/1/193 Księga urodzeń 1905 286
53/1876/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1876/0/1/199 Księga urodzeń 1906 286
53/1876/0/1/200 Księga urodzeń 1907 281
53/1876/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1876/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1876/0/1/209 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 259
53/1876/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1876/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1876/0/1/218 [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 0
53/1876/0/1/221 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1876/0/1/224 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1876/0/1/227 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1876/0/1/230 [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1876/0/1/233 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1876/0/1/236 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1876/0/1/239 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1876/0/1/242 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1876/0/1/245 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1876/0/1/248 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1876/0/1/251 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0

Amount of archival material

260

260

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -