Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kórnik (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 83-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 35 j.a. o sygn.: 1-14 (nr O: 42120-42133), 15-23 (nr O: 55973-55981), 25-36 (nr O: 55982-55992) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-82, 166-168, 172-177, 184-189, 193-195, 199-202, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1876/0/3/2 Księga małżeństw 1874 26
53/1876/0/3/6 Księga małżeństw 1875 89
53/1876/0/3/10 Księga małżeństw 1876 74
53/1876/0/3/13 Księga małżeństw 1877 103
53/1876/0/3/16 Księga małżeństw 1878 86
53/1876/0/3/19 Księga małżeństw 1879 96
53/1876/0/3/22 Księga małżeństw 1880 87
53/1876/0/3/26 Księga małżeństw 1881 113
53/1876/0/3/29 Księga małżeństw 1882 83
53/1876/0/3/32 Księga małżeństw 1883 121
53/1876/0/3/35 Księga małżeństw 1884 75
53/1876/0/3/38 Księga małżeństw 1885 121
53/1876/0/3/41 Księga małżeństw 1886 90
53/1876/0/3/44 Księga małżeństw 1887 116
53/1876/0/3/47 Księga małżeństw 1888 114
53/1876/0/3/50 Księga małżeństw 1889 106
53/1876/0/3/53 Księga małżeństw 1890 108
53/1876/0/3/56 Księga małżeństw 1891 90
53/1876/0/3/59 Księga małżeństw 1892 98
53/1876/0/3/62 Księga małżeństw 1893 114
53/1876/0/3/65 Księga małżeństw 1894 108
53/1876/0/3/68 Księga małżeństw 1895 128
53/1876/0/3/71 Księga małżeństw 1896 114
53/1876/0/3/74 Księga małżeństw 1897 124
53/1876/0/3/79 Księga małżeństw 1898 146
53/1876/0/3/81 Księga małżeństw 1899 115
53/1876/0/3/84 Księga małżeństw 1874 0
53/1876/0/3/88 Księga małżeństw 1875 0
53/1876/0/3/92 Księga małżeństw 1876 0
53/1876/0/3/95 Księga małżeństw 1877 0
53/1876/0/3/98 Księga małżeństw 1888 0
53/1876/0/3/101 Księga małżeństw 1879 0
53/1876/0/3/104 Księga małżeństw 1880 0
53/1876/0/3/107 Księga małżeństw 1881 0
53/1876/0/3/110 Księga małżeństw 1882 0
53/1876/0/3/113 Księga małżeństw 1883 0
53/1876/0/3/116 Księga małżeństw 1884 0
53/1876/0/3/119 Księga małżeństw 1885 0
53/1876/0/3/122 Księga małżeństw 1886 0
53/1876/0/3/125 Księga małżeństw 1887 0
53/1876/0/3/128 Księga małżeństw 1888 0
53/1876/0/3/131 Księga małżeństw 1889 0
53/1876/0/3/134 Księga małżeństw 1890 0
53/1876/0/3/137 Księga małżeństw 1891 0
53/1876/0/3/140 Księga małżeństw 1892 0
53/1876/0/3/143 Księga małżeństw 1893 0
53/1876/0/3/146 Księga małżeństw 1894 0
53/1876/0/3/149 Księga małżeństw 1895 0
53/1876/0/3/152 Księga małżeństw 1896 0
53/1876/0/3/155 Księga małżeństw 1897 0
53/1876/0/3/158 Księga małżeństw 1898 0
53/1876/0/3/161 Księga małżeństw 1899 0
53/1876/0/3/164 Księga małżeństw 1900 0
53/1876/0/3/167 Akt małżeństwa 1900 105
53/1876/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1876/0/3/173 [Księga małżeństw] 1901 123
53/1876/0/3/176 [Księga małżeństw] 1902 121
53/1876/0/3/179 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1876/0/3/182 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1876/0/3/185 Księga małżeństw 1903 93
53/1876/0/3/188 Księga małżeństw 1904 105
53/1876/0/3/191 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1876/0/3/194 Księga małżeństw 1905 125
53/1876/0/3/197 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1876/0/3/201 Księga małżeństw 1906-1907 216
53/1876/0/3/204 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1876/0/3/207 Heiraths-Neben-Register 1907 0
53/1876/0/3/210 [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 93
53/1876/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1876/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1876/0/3/219 [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1876/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1876/0/3/225 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1876/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1876/0/3/231 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1876/0/3/234 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1876/0/3/237 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1876/0/3/240 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1876/0/3/243 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1876/0/3/246 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1876/0/3/249 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1876/0/3/252 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1876/0/3/254 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1876/0/3/255 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1919 0
53/1876/0/3/256 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

260

260

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -