Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kórnik (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 83-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 35 j.a. o sygn.: 1-14 (nr O: 42120-42133), 15-23 (nr O: 55973-55981), 25-36 (nr O: 55982-55992) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-82, 166-168, 172-177, 184-189, 193-195, 199-202, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1876/0/4/3 Księga zgonów 1874 37
53/1876/0/4/7 Księga zgonów 1875 210
53/1876/0/4/11 Księga zgonów 1876 116
53/1876/0/4/14 Księga zgonów 1877 170
53/1876/0/4/17 Księga zgonów 1878 190
53/1876/0/4/20 Księga zgonów 1879 197
53/1876/0/4/23 Księga zgonów 1880 206
53/1876/0/4/27 Księga zgonów 1881 182
53/1876/0/4/30 Księga zgonów 1882 174
53/1876/0/4/33 Księga zgonów 1883 212
53/1876/0/4/36 Księga zgonów 1884 202
53/1876/0/4/39 Księga zgonów 1885 139
53/1876/0/4/42 Księga zgonów 1886 164
53/1876/0/4/45 Księga zgonów 1887 220
53/1876/0/4/48 Księga zgonów 1888 162
53/1876/0/4/51 Księga zgonów 1889 165
53/1876/0/4/54 Księga zgonów 1890 164
53/1876/0/4/57 Księga zgonów 1891 158
53/1876/0/4/60 Księga zgonów 1892 145
53/1876/0/4/63 Księga zgonów 1893 159
53/1876/0/4/66 Księga zgonów 1894 103
53/1876/0/4/69 Księga zgonów 1895 141
53/1876/0/4/72 Księga zgonów 1896 145
53/1876/0/4/75 Księga zgonów 1897 162
53/1876/0/4/78 Księga zgonów 1898 120
53/1876/0/4/82 Księga zgonów 1899 129
53/1876/0/4/85 Księga zgonów 1874 0
53/1876/0/4/89 Księga zgonów 1875 0
53/1876/0/4/93 Księga zgonów 1876 0
53/1876/0/4/96 Księga zgonów 1877 0
53/1876/0/4/99 Księga zgonów 1888 0
53/1876/0/4/102 Księga zgonów 1879 0
53/1876/0/4/105 Księga zgonów 1880 0
53/1876/0/4/108 Księga zgonów 1881 0
53/1876/0/4/111 Księga zgonów 1882 0
53/1876/0/4/114 Księga zgonów 1883 0
53/1876/0/4/117 Księga zgonów 1884 0
53/1876/0/4/120 Księga zgonów 1885 0
53/1876/0/4/123 Księga zgonów 1886 0
53/1876/0/4/126 Księga zgonów 1887 0
53/1876/0/4/129 Księga zgonów 1888 0
53/1876/0/4/132 Księga zgonów 1889 0
53/1876/0/4/135 Księga zgonów 1890 0
53/1876/0/4/138 Księga zgonów 1891 0
53/1876/0/4/141 Księga zgonów 1892 0
53/1876/0/4/144 Księga zgonów 1893 0
53/1876/0/4/147 Księga zgonów 1894 0
53/1876/0/4/150 Księga zgonów 1895 0
53/1876/0/4/153 Księga zgonów 1896 0
53/1876/0/4/156 Księga zgonów 1897 0
53/1876/0/4/159 Księga zgonów 1898 0
53/1876/0/4/162 Księga zgonów 1899 0
53/1876/0/4/165 Księga zgonów 1900 0
53/1876/0/4/168 Akt zgonu 1900 210
53/1876/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1876/0/4/174 [Księga zgonów] 1901 154
53/1876/0/4/177 [Księga zgonów] 1902 137
53/1876/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1876/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1876/0/4/186 Księga zgonu 1903 162
53/1876/0/4/189 Księga zgonów 1904 131
53/1876/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1876/0/4/195 Księga zgonu 1905 162
53/1876/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1876/0/4/202 Księga zgonu 1906-1907 282
53/1876/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1876/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1876/0/4/211 [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 128
53/1876/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1876/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1876/0/4/220 [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1876/0/4/223 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1876/0/4/226 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1876/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1876/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1876/0/4/235 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1876/0/4/238 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1876/0/4/241 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1876/0/4/244 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1876/0/4/247 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1876/0/4/250 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1876/0/4/253 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1876/0/4/257 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1876/0/4/258 [Rejestr główny zgonów] 1917-1918 0
53/1876/0/4/259 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1876/0/4/260 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

260

260

0

4.81

4.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -