Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krerowo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1955-1977]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1955
1958 - 1958
1964 - 1964
1970 - 1971
1977 - 1977
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń za lata 1955, 1958, 1964, 1970-1971, 1977 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55993-56013) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1877/0/3/2 Księga małżeństw 1874 30
53/1877/0/3/5 Księga małżeństw 1875 32
53/1877/0/3/8 Księga małżeństw 1876 36
53/1877/0/3/11 Księga małżeństw 1877 40
53/1877/0/3/14 Księga małżeństw 1878 28
53/1877/0/3/17 Księga małżeństw 1879 28
53/1877/0/3/20 Księga małżeństw 1880 23
53/1877/0/3/23 Księga małżeństw 1881 26
53/1877/0/3/26 Księga małżeństw 1882 24
53/1877/0/3/29 Księga małżeństw 1883 34
53/1877/0/3/32 Księga małżeństw 1884 38
53/1877/0/3/35 Księga małżeństw 1885 46
53/1877/0/3/38 Księga małżeństw 1886 42
53/1877/0/3/41 Księga małżeństw 1887 24
53/1877/0/3/44 Księga małżeństw 1888 24
53/1877/0/3/47 Księga małżeństw 1889 28
53/1877/0/3/50 Księga małżeństw 1890 38
53/1877/0/3/53 Księga małżeństw 1891 34
53/1877/0/3/56 Księga małżeństw 1892 32
53/1877/0/3/59 Księga małżeństw 1893 36
53/1877/0/3/62 Księga małżeństw 1894 34
53/1877/0/3/65 Księga małżeństw 1895 38
53/1877/0/3/68 Księga małżeństw 1896 26
53/1877/0/3/71 Księga małżeństw 1897 52
53/1877/0/3/74 Księga małżeństw 1898 52
53/1877/0/3/77 Księga małżeństw 1899 36
53/1877/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1877/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1877/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1877/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1877/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1877/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1877/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1877/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1877/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1877/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1877/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1877/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1877/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1877/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1877/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1877/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1877/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1877/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1877/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1877/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1877/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1877/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1877/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1877/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1877/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1877/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1877/0/3/158 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 98
53/1877/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1877/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1877/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1877/0/3/173 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 66
53/1877/0/3/178 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1877/0/3/181 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1877/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1877/0/3/187 Heirats-Haupt-Register 1904-1905 70
53/1877/0/3/190 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 80
53/1877/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1877/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1877/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1877/0/3/202 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1877/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1877/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1877/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1877/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1877/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1877/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1877/0/3/227 Heirats-Haupt-Register 1910-1914 0
53/1877/0/3/229 Heirats-Haupt-Register 1915-1917 0
53/1877/0/3/230 Heirats-Haupt-Register 1918-1919 0

Amount of archival material

232

232

0

3.09

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -