Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krerowo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1955-1977]
- brak danych - 1874 - 1919
1955 - 1955
1958 - 1958
1964 - 1964
1970 - 1971
1977 - 1977
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe urodzeń za lata 1955, 1958, 1964, 1970-1971, 1977 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 21 j.a. o sygn.: 13-33 (nr O: 55993-56013) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1877/0/4/3 Księga zgonów 1874 29
53/1877/0/4/6 Księga zgonów 1875 68
53/1877/0/4/9 Księga zgonów 1876 59
53/1877/0/4/12 Księga zgonów 1877 76
53/1877/0/4/15 Księga zgonów 1878 50
53/1877/0/4/18 Księga zgonów 1879 45
53/1877/0/4/21 Księga zgonów 1880 41
53/1877/0/4/24 Księga zgonów 1881 43
53/1877/0/4/27 Księga zgonów 1882 46
53/1877/0/4/30 Księga zgonów 1883 33
53/1877/0/4/33 Księga zgonów 1884 52
53/1877/0/4/36 Księga zgonów 1885 56
53/1877/0/4/39 Księga zgonów 1886 65
53/1877/0/4/42 Księga zgonów 1887 58
53/1877/0/4/45 Księga zgonów 1888 37
53/1877/0/4/48 Księga zgonów 1889 37
53/1877/0/4/51 Księga zgonów 1890 39
53/1877/0/4/54 Księga zgonów 1891 40
53/1877/0/4/57 Księga zgonów 1892 29
53/1877/0/4/60 Księga zgonów 1893 43
53/1877/0/4/63 Księga zgonów 1894 47
53/1877/0/4/66 Księga zgonów 1895 45
53/1877/0/4/69 Księga zgonów 1896 48
53/1877/0/4/72 Księga zgonów 1897 55
53/1877/0/4/75 Księga zgonów 1898 45
53/1877/0/4/78 Księga zgonów 1899 45
53/1877/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1877/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1877/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1877/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1877/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1877/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1877/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1877/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1877/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1877/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1877/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1877/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1877/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1877/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1877/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1877/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1877/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1877/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1877/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1877/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1877/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1877/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1877/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1877/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1877/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1877/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1877/0/4/159 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 118
53/1877/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1877/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1877/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1877/0/4/174 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 74
53/1877/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1877/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1877/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1877/0/4/188 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 80
53/1877/0/4/191 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 79
53/1877/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1877/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1877/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1877/0/4/203 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1877/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1877/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1877/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1877/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1877/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1877/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1877/0/4/228 Sterbe-Haupt-Register 1910-1914 0
53/1877/0/4/231 Sterbe-Haupt-Register 1915-1917 0
53/1877/0/4/232 Sterbe-Haupt-Register 1918-1919 0

Amount of archival material

232

232

0

3.09

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -