Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 82-159) - przechowywane w APPO Konin;
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 13-36 (nr O: 56014-56037) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1879/0/3/2 Księga małżeństw 1874 19
53/1879/0/3/5 Księga małżeństw 1875 60
53/1879/0/3/8 Księga małżeństw 1876 67
53/1879/0/3/11 Księga małżeństw 1877 69
53/1879/0/3/14 Księga małżeństw 1878 56
53/1879/0/3/18 Księga małżeństw t.I 1879 82
53/1879/0/3/19 Księga małżeństw t.II 1879 56
53/1879/0/3/23 Księga małżeństw 1880 121
53/1879/0/3/26 Księga małżeństw 1881 124
53/1879/0/3/29 Księga małżeństw 1882 122
53/1879/0/3/32 Księga małżeństw 1883 134
53/1879/0/3/35 Księga małżeństw 1884 97
53/1879/0/3/38 Księga małżeństw 1885 120
53/1879/0/3/41 Księga małżeństw 1886 140
53/1879/0/3/44 Księga małżeństw 1887 100
53/1879/0/3/47 Księga małżeństw 1888 140
53/1879/0/3/50 Księga małżeństw 1889 126
53/1879/0/3/53 Księga małżeństw 1890 140
53/1879/0/3/56 Księga małżeństw 1891 122
53/1879/0/3/59 Księga małżeństw 1892 130
53/1879/0/3/62 Księga małżeństw 1893 186
53/1879/0/3/65 Księga małżeństw 1894 158
53/1879/0/3/68 Księga małżeństw 1895 144
53/1879/0/3/71 Księga małżeństw 1896 128
53/1879/0/3/74 Księga małżeństw 1897 122
53/1879/0/3/77 Księga małżeństw 1898 114
53/1879/0/3/80 Księga małżeństw 1899 137
53/1879/0/3/83 Księga małżeństw 1874 0
53/1879/0/3/86 Księga małżeństw 1875 0
53/1879/0/3/89 Księga małżeństw 1876 0
53/1879/0/3/92 Księga małżeństw 1877 0
53/1879/0/3/95 Księga małżeństw 1878 0
53/1879/0/3/99 Księga małżeństw 1879 0
53/1879/0/3/100 Księga małżeństw 1879 0
53/1879/0/3/104 Księga małżeństw 1880 0
53/1879/0/3/107 Księga małżeństw 1881 0
53/1879/0/3/110 Księga małżeństw 1882 0
53/1879/0/3/113 Księga małżeństw 1883 0
53/1879/0/3/116 Księga małżeństw 1884 0
53/1879/0/3/119 Księga małżeństw 1885 0
53/1879/0/3/122 Księga małżeństw 1886 0
53/1879/0/3/125 Księga małżeństw 1887 0
53/1879/0/3/128 Księga małżeństw 1888 0
53/1879/0/3/131 Księga małżeństw 1889 0
53/1879/0/3/134 Księga małżeństw 1890 0
53/1879/0/3/137 Księga małżeństw 1891 0
53/1879/0/3/140 Księga małżeństw 1892 0
53/1879/0/3/143 Księga małżeństw 1893 0
53/1879/0/3/146 Księga małżeństw 1894 0
53/1879/0/3/149 Księga małżeństw 1895 0
53/1879/0/3/152 Księga małżeństw 1896 0
53/1879/0/3/155 Księga małżeństw 1897 0
53/1879/0/3/158 Księga małżeństw 1898 0
53/1879/0/3/161 Księga małżeństw 1899 0
53/1879/0/3/164 Księga małżeństw 1900 0
53/1879/0/3/167 Heiraths-Haupt-Register 1900 151
53/1879/0/3/170 Heiraths-Haupt-Register 1901 123
53/1879/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1879/0/3/177 Heiraths-Haupt-Register 1902 135
53/1879/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1879/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1879/0/3/186 Heiraths-Haupt-Register 1903 165
53/1879/0/3/189 Heiraths-Haupt-Register 1904 133
53/1879/0/3/194 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1879/0/3/197 Heirats-Haupt-Register 1905 112
53/1879/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1879/0/3/203 Heirats-Haupt-Register 1906 121
53/1879/0/3/206 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1879/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1879/0/3/212 Heirats-Haupt-Register 1907-1907 133
53/1879/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1908-1908 127
53/1879/0/3/218 Heirats-Haupt-Register 1908-1908 0
53/1879/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1879/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1879/0/3/227 Heirats-Haupt-Register 1909-1909 0
53/1879/0/3/230 Heirats-Haupt-Register 1910-1910 0
53/1879/0/3/233 Heirats-Haupt-Register 1911-1911 0
53/1879/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1879/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1879/0/3/242 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1879/0/3/245 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1879/0/3/248 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1879/0/3/251 Heirats-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1879/0/3/254 Heirats-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1879/0/3/257 Heirats-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1879/0/3/259 Heirats-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1879/0/3/260 Heirats-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1879/0/3/261 Heirats-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1879/0/3/262 Heirats-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1879/0/3/263 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1879/0/3/270 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1879/0/3/271 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1879/0/3/272 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1879/0/3/273 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

277

268

0

5.81

5.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -