Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Książ (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 82-159) - przechowywane w APPO Konin;
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 13-36 (nr O: 56014-56037) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157-161, 171-176, 186-191
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1879/0/4/3 Księga zgonów 1874 50
53/1879/0/4/6 Księga zgonów 1875 120
53/1879/0/4/9 Księga zgonów 1876 103
53/1879/0/4/12 Księga zgonów 1877 213
53/1879/0/4/15 Księga zgonów 1878 148
53/1879/0/4/20 Księga zgonów t.I 1879 155
53/1879/0/4/21 Księga zgonów t.II 1879 59
53/1879/0/4/24 Księga zgonów 1880 217
53/1879/0/4/27 Księga zgonów 1881 251
53/1879/0/4/30 Księga zgonów 1882 294
53/1879/0/4/33 Księga zgonów 1883 224
53/1879/0/4/36 Księga zgonów 1884 195
53/1879/0/4/39 Księga zgonów 1885 189
53/1879/0/4/42 Księga zgonów 1886 204
53/1879/0/4/45 Księga zgonów 1887 224
53/1879/0/4/48 Księga zgonów 1888 179
53/1879/0/4/51 Księga zgonów 1889 165
53/1879/0/4/54 Księga zgonów 1890 226
53/1879/0/4/57 Księga zgonów 1891 194
53/1879/0/4/60 Księga zgonów 1892 167
53/1879/0/4/63 Księga zgonów 1893 187
53/1879/0/4/66 Księga zgonów 1894 176
53/1879/0/4/69 Księga zgonów 1895 190
53/1879/0/4/72 Księga zgonów 1896 207
53/1879/0/4/75 Księga zgonów 1897 194
53/1879/0/4/78 Księga zgonów 1898 173
53/1879/0/4/81 Księga zgonów 1899 166
53/1879/0/4/84 Księga zgonów 1874 0
53/1879/0/4/87 Księga zgonów 1875 0
53/1879/0/4/90 Księga zgonów 1876 0
53/1879/0/4/93 Księga zgonów 1877 0
53/1879/0/4/96 Księga zgonów 1878 0
53/1879/0/4/101 Księga zgonów 1879 0
53/1879/0/4/102 Księga zgonów 1879 0
53/1879/0/4/105 Księga zgonów 1880 0
53/1879/0/4/108 Księga zgonów 1881 0
53/1879/0/4/111 Księga zgonów 1882 0
53/1879/0/4/114 Księga zgonów 1883 0
53/1879/0/4/117 Księga zgonów 1884 0
53/1879/0/4/120 Księga zgonów 1885 0
53/1879/0/4/123 Księga zgonów 1886 0
53/1879/0/4/126 Księga zgonów 1887 0
53/1879/0/4/129 Księga zgonów 1888 0
53/1879/0/4/132 Księga zgonów 1889 0
53/1879/0/4/135 Księga zgonów 1890 0
53/1879/0/4/138 Księga zgonów 1891 0
53/1879/0/4/141 Księga zgonów 1892 0
53/1879/0/4/144 Księga zgonów 1893 0
53/1879/0/4/147 Księga zgonów 1894 0
53/1879/0/4/150 Księga zgonów 1895 0
53/1879/0/4/153 Księga zgonów 1896 0
53/1879/0/4/156 Księga zgonów 1897 0
53/1879/0/4/159 Księga zgonów 1898 0
53/1879/0/4/162 Księga zgonów 1899 0
53/1879/0/4/165 Księga zgonów 1900 0
53/1879/0/4/168 Sterbe-Haupt-Register 1900 205
53/1879/0/4/171 Sterbe-Haupt-Register 1901 211
53/1879/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1879/0/4/178 Sterbe-Haupt-Register 1902 150
53/1879/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1879/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1879/0/4/187 Sterbe-Haupt-Register 1903 148
53/1879/0/4/190 Sterbe-Haupt-Register 1904 183
53/1879/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1879/0/4/198 Sterbe-Haupt-Register 1905 171
53/1879/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1879/0/4/204 Sterbe-Haupt-Register 1906 143
53/1879/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1879/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1879/0/4/213 Sterbe-Haupt-Register 1907-1907 161
53/1879/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 178
53/1879/0/4/219 Sterbe-Haupt-Register 1908-1908 0
53/1879/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1879/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1879/0/4/228 Sterbe-Haupt-Register 1909-1909 0
53/1879/0/4/231 Sterbe-Haupt-Register 1910-1910 0
53/1879/0/4/234 Sterbe-Haupt-Register 1911-1911 0
53/1879/0/4/237 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1879/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1879/0/4/243 Sterbe-Haupt-Register 1912-1912 0
53/1879/0/4/246 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1879/0/4/249 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1879/0/4/252 Sterbe-Haupt-Register 1913-1913 0
53/1879/0/4/255 Sterbe-Haupt-Register 1914-1914 0
53/1879/0/4/258 Sterbe-Haupt-Register 1915-1915 0
53/1879/0/4/264 Sterbe-Haupt-Register 1916-1916 0
53/1879/0/4/265 Sterbe-Haupt-Register 1917-1917 0
53/1879/0/4/266 Sterbe-Haupt-Register 1918-1918 0
53/1879/0/4/267 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1879/0/4/268 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1879/0/4/274 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1879/0/4/275 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1879/0/4/276 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1879/0/4/277 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

277

268

0

5.81

5.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -