Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Książno (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 28 j.a. o sygn.: 6-12 (nr O: 42404-42410), 13-33 ( nr O: 56038-56058), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 160-162, 169-171, 178-180, 187-189, 193-195
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1880/0/3/2 Księga małżeństw 1874 10
53/1880/0/3/5 Księga małżeństw 1875 26
53/1880/0/3/8 Księga małżeństw 1876 19
53/1880/0/3/11 Księga małżeństw 1877 9
53/1880/0/3/14 Księga małżeństw 1878 26
53/1880/0/3/17 Księga małżeństw 1879 18
53/1880/0/3/20 Księga małżeństw 1880 18
53/1880/0/3/23 Księga małżeństw 1881 14
53/1880/0/3/26 Księga małżeństw 1882 16
53/1880/0/3/29 Księga małżeństw 1883 18
53/1880/0/3/32 Księga małżeństw 1884 12
53/1880/0/3/35 Księga małżeństw 1885 16
53/1880/0/3/38 Księga małżeństw 1886 20
53/1880/0/3/41 Księga małżeństw 1887 30
53/1880/0/3/44 Księga małżeństw 1888 10
53/1880/0/3/47 Księga małżeństw 1889 16
53/1880/0/3/50 Księga małżeństw 1890 22
53/1880/0/3/53 Księga małżeństw 1891 38
53/1880/0/3/56 Księga małżeństw 1892 14
53/1880/0/3/59 Księga małżeństw 1893 26
53/1880/0/3/62 Księga małżeństw 1894 24
53/1880/0/3/65 Księga małżeństw 1895 19
53/1880/0/3/68 Księga małżeństw 1896 24
53/1880/0/3/71 Księga małżeństw 1897 18
53/1880/0/3/74 Księga małżeństw 1898 24
53/1880/0/3/77 Księga małżeństw 1899 16
53/1880/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1880/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1880/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1880/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1880/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1880/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1880/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1880/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1880/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1880/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1880/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1880/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1880/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1880/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1880/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1880/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1880/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1880/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1880/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1880/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1880/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1880/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1880/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1880/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1880/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1880/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1880/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1880/0/3/161 Księga aktów małżeństwa 1900-1901 50
53/1880/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1880/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1880/0/3/170 Księga aktów małżeństw 1902-1903 36
53/1880/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1880/0/3/176 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1880/0/3/179 Księga aktów małżeństw 1904-1905 44
53/1880/0/3/182 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1880/0/3/185 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1880/0/3/188 Księga aktów małżeństw 1906-1907 38
53/1880/0/3/191 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1880/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1908-1908 30
53/1880/0/3/197 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1880/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1880/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1880/0/3/206 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1908-1911 0
53/1880/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1880/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1880/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1880/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1880/0/3/237 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1880/0/3/238 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1880/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1880/0/3/240 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1880/0/3/241 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1880/0/3/248 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1880/0/3/249 Rejestr poboczny małżeństw 1922-1922 0
53/1880/0/3/250 Rejestr poboczny małżeństw 1923-1923 0
53/1880/0/3/251 Rejestr poboczny małżeństw 1924-1924 0
53/1880/0/3/252 Rejestr poboczny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

257

246

0

2.41

2.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -