Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Książno (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 28 j.a. o sygn.: 6-12 (nr O: 42404-42410), 13-33 ( nr O: 56038-56058), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 160-162, 169-171, 178-180, 187-189, 193-195
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1880/0/4/3 Księga zgonów 1874 11
53/1880/0/4/6 Księga zgonów 1875 34
53/1880/0/4/9 Księga zgonów 1876 32
53/1880/0/4/12 Księga zgonów 1877 34
53/1880/0/4/15 Księga zgonów 1878 32
53/1880/0/4/18 Księga zgonów 1879 24
53/1880/0/4/21 Księga zgonów 1880 34
53/1880/0/4/24 Księga zgonów 1881 33
53/1880/0/4/27 Księga zgonów 1882 33
53/1880/0/4/30 Księga zgonów 1883 38
53/1880/0/4/33 Księga zgonów 1884 33
53/1880/0/4/36 Księga zgonów 1885 36
53/1880/0/4/39 Księga zgonów 1886 31
53/1880/0/4/42 Księga zgonów 1887 26
53/1880/0/4/45 Księga zgonów 1888 30
53/1880/0/4/48 Księga zgonów 1889 34
53/1880/0/4/51 Księga zgonów 1890 27
53/1880/0/4/54 Księga zgonów 1891 25
53/1880/0/4/57 Księga zgonów 1892 25
53/1880/0/4/60 Księga zgonów 1893 29
53/1880/0/4/63 Księga zgonów 1894 27
53/1880/0/4/66 Księga zgonów 1895 36
53/1880/0/4/69 Księga zgonów 1896 31
53/1880/0/4/72 Księga zgonów 1897 38
53/1880/0/4/75 Księga zgonów 1898 35
53/1880/0/4/78 Księga zgonów 1899 30
53/1880/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1880/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1880/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1880/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1880/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1880/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1880/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1880/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1880/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1880/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1880/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1880/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1880/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1880/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1880/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1880/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1880/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1880/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1880/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1880/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1880/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1880/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1880/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1880/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1880/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1880/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1880/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1880/0/4/162 Księga aktów zgonów 1900-1901 40
53/1880/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1880/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1880/0/4/171 Księga zgonów 1902-1903 57
53/1880/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1880/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1880/0/4/180 Księga zgonów 1904-1905 62
53/1880/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1880/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1880/0/4/189 Księga zgonów 1906-1907 54
53/1880/0/4/192 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1880/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 31
53/1880/0/4/198 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1880/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1880/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1880/0/4/207 Księga aktów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1911 0
53/1880/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1880/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1880/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1880/0/4/218 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1912-1919 0
53/1880/0/4/219 Księga aktów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1918 0
53/1880/0/4/220 Księga aktów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1880/0/4/222 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1880/0/4/223 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1880/0/4/224 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1880/0/4/225 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1923-1925 0
53/1880/0/4/226 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1926-1927 0
53/1880/0/4/227 Księga aktów małżeństwa [Rejestr główny małżeństw] 1928-1929 0
53/1880/0/4/228 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1880/0/4/229 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1880/0/4/230 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1880/0/4/231 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1923-1925 0
53/1880/0/4/232 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1926-1927 0
53/1880/0/4/233 Księga akt zgonów [Rejestr główny zgonów] 1928-1929 0
53/1880/0/4/236 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1880/0/4/242 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1880/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1880/0/4/244 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1880/0/4/245 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1880/0/4/246 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1880/0/4/253 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1880/0/4/254 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1880/0/4/255 Rejestr poboczny zgonów 1923-1923 0
53/1880/0/4/256 Rejestr poboczny zgonów 1924-1924 0
53/1880/0/4/257 Rejestr poboczny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

257

246

0

2.41

2.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -