Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kurnatowice (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1914
- brak danych - 1877 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1914 Wtóropisy (sygn.: 70-100) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-24 (nr O: 56059-56082), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 101, 103-104, 106-107, 111-113, 117-136
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1881/0/1/1 Księga urodzeń 1877 100
53/1881/0/1/4 Księga urodzeń 1878 114
53/1881/0/1/7 Księga urodzeń 1879 102
53/1881/0/1/10 Księga urodzeń 1880 98
53/1881/0/1/13 Księga urodzeń 1881 82
53/1881/0/1/16 Księga urodzeń 1882 97
53/1881/0/1/19 Księga urodzeń 1883 97
53/1881/0/1/22 Księga urodzeń 1884 105
53/1881/0/1/25 Księga urodzeń 1885 100
53/1881/0/1/28 Księga urodzeń 1886 104
53/1881/0/1/31 Księga urodzeń 1887 86
53/1881/0/1/34 Księga urodzeń 1888 100
53/1881/0/1/37 Księga urodzeń 1889 106
53/1881/0/1/40 Księga urodzeń 1890 91
53/1881/0/1/43 Księga urodzeń 1891 107
53/1881/0/1/46 Księga urodzeń 1892 88
53/1881/0/1/49 Księga urodzeń 1893 111
53/1881/0/1/52 Księga urodzeń 1894 98
53/1881/0/1/55 Księga urodzeń 1895 101
53/1881/0/1/58 Księga urodzeń 1896 90
53/1881/0/1/61 Księga urodzeń 1897 79
53/1881/0/1/64 Księga urodzeń 1898 83
53/1881/0/1/67 Księga urodzeń 1899 96
53/1881/0/1/80 Księga urodzeń 1885 0
53/1881/0/1/83 Księga urodzeń 1887 0
53/1881/0/1/86 Księga urodzeń 1888 0
53/1881/0/1/88 Księga urodzeń 1889 0
53/1881/0/1/90 Księga urodzeń 1890 0
53/1881/0/1/97 Księga urodzeń 1897 0
53/1881/0/1/101 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 188
53/1881/0/1/102 [Księga urodzeń] 1900 0
53/1881/0/1/105 [Księga urodzeń] 1901 0
53/1881/0/1/108 [Księga urodzeń] 1902 0
53/1881/0/1/111 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 184
53/1881/0/1/114 Księga urodzeń 1903 0
53/1881/0/1/117 Księga urodzeń 1904 100
53/1881/0/1/120 [Księga urodzeń] 1905 97
53/1881/0/1/123 [Księga urodzeń-wtóropis] 1906 72
53/1881/0/1/126 [Księga urodzeń-wtóropis] 1907 98
53/1881/0/1/129 Geburts-Haupt-Register 1877-1877 103
53/1881/0/1/130 Geburts-Haupt-Register 1878-1878 119
53/1881/0/1/131 Geburts-Haupt-Register 1879-1879 107
53/1881/0/1/132 Geburts-Haupt-Register 1883-1883 101
53/1881/0/1/133 Geburts-Haupt-Register 1893-1893 71
53/1881/0/1/134 [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 84
53/1881/0/1/137 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1881/0/1/138 [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 0
53/1881/0/1/141 [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1881/0/1/144 [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1881/0/1/147 [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1881/0/1/150 [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1881/0/1/153 [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0

Amount of archival material

155

155

0

1.67

1.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -