Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kurnatowice (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1914
- brak danych - 1877 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1914 Wtóropisy (sygn.: 70-100) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-24 (nr O: 56059-56082), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 101, 103-104, 106-107, 111-113, 117-136
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1881/0/3/2 Księga małżeństw 1877 30
53/1881/0/3/5 Księga małżeństw 1878 42
53/1881/0/3/8 Księga małżeństw 1879 30
53/1881/0/3/11 Księga małżeństw 1880 32
53/1881/0/3/14 Księga małżeństw 1881 21
53/1881/0/3/17 Księga małżeństw 1882 25
53/1881/0/3/20 Księga małżeństw 1883 32
53/1881/0/3/23 Księga małżeństw 1884 30
53/1881/0/3/26 Księga małżeństw 1885 30
53/1881/0/3/29 Księga małżeństw 1886 27
53/1881/0/3/32 Księga małżeństw 1887 29
53/1881/0/3/35 Księga małżeństw 1888 45
53/1881/0/3/38 Księga małżeństw 1889 53
53/1881/0/3/41 Księga małżeństw 1890 35
53/1881/0/3/44 Księga małżeństw 1891 35
53/1881/0/3/47 Księga małżeństw 1892 29
53/1881/0/3/50 Księga małżeństw 1893 37
53/1881/0/3/53 Księga małżeństw 1894 27
53/1881/0/3/56 Księga małżeństw 1895 29
53/1881/0/3/59 Księga małżeństw 1896 28
53/1881/0/3/62 Księga małżeństw 1897 37
53/1881/0/3/65 Księga małżeństw 1898 31
53/1881/0/3/68 Księga małżeństw 1899 33
53/1881/0/3/70 Księga małżeństw 1877 0
53/1881/0/3/76 Księga małżeństw 1882 0
53/1881/0/3/77 Księga małżeństw 1883 0
53/1881/0/3/81 Księga małżeństw 1885 0
53/1881/0/3/82 Księga małżeństw 1886 0
53/1881/0/3/84 Księga małżeństw 1887 0
53/1881/0/3/87 Księga małżeństw 1888 0
53/1881/0/3/91 Księga małżeństw 1891 0
53/1881/0/3/92 Księga małżeństw 1894 0
53/1881/0/3/94 Księga małżeństw 1895 0
53/1881/0/3/96 Księga małżeństw 1896 0
53/1881/0/3/98 Księga małżeństw 1897 0
53/1881/0/3/99 Księga małżeństw 1898 0
53/1881/0/3/103 Heiraths-Neben-Register 1900 41
53/1881/0/3/106 Heiraths-Neben-Register 1901 47
53/1881/0/3/109 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1881/0/3/112 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 55
53/1881/0/3/115 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1881/0/3/118 Heiraths-Neben-Register 1904 23
53/1881/0/3/121 Heiraths-Neben-Register 1905 25
53/1881/0/3/124 Heiraths-Neben-Register 1906 31
53/1881/0/3/127 Heiraths-Neben-Register 1907 30
53/1881/0/3/135 Heirats-Neben-Register 1908-1908 16
53/1881/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1881/0/3/142 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1881/0/3/145 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1881/0/3/148 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1881/0/3/151 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1881/0/3/154 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

155

155

0

1.67

1.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -