Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kurnatowice (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1877-1914
- brak danych - 1877 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1877-1914 Wtóropisy (sygn.: 70-100) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 24 j.a. o sygn.: 1-24 (nr O: 56059-56082), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 101, 103-104, 106-107, 111-113, 117-136
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1881/0/4/3 Księga zgonów 1877 64
53/1881/0/4/6 Księga zgonów 1878 60
53/1881/0/4/9 Księga zgonów 1879 70
53/1881/0/4/12 Księga zgonów 1880 49
53/1881/0/4/15 Księga zgonów 1881 60
53/1881/0/4/18 Księga zgonów 1882 46
53/1881/0/4/21 Księga zgonów 1883 59
53/1881/0/4/24 Księga zgonów 1884 73
53/1881/0/4/27 Księga zgonów 1885 66
53/1881/0/4/30 Księga zgonów 1886 49
53/1881/0/4/33 Księga zgonów 1887 49
53/1881/0/4/36 Księga zgonów 1888 36
53/1881/0/4/39 Księga zgonów 1889 59
53/1881/0/4/42 Księga zgonów 1890 68
53/1881/0/4/45 Księga zgonów 1891 43
53/1881/0/4/48 Księga zgonów 1892 52
53/1881/0/4/51 Księga zgonów 1893 62
53/1881/0/4/54 Księga zgonów 1894 53
53/1881/0/4/57 Księga zgonów 1895 59
53/1881/0/4/60 Księga zgonów 1896 49
53/1881/0/4/63 Księga zgonów 1897 48
53/1881/0/4/66 Księga zgonów 1898 41
53/1881/0/4/69 Księga zgonów 1899 55
53/1881/0/4/71 Księga zgonów 1877 0
53/1881/0/4/72 Księga zgonów 1878 0
53/1881/0/4/73 Księga zgonów 1879 0
53/1881/0/4/74 Księga zgonów 1880 0
53/1881/0/4/75 Księga zgonów 1881 0
53/1881/0/4/78 Księga zgonów 1883 0
53/1881/0/4/79 Księga zgonów 1884 0
53/1881/0/4/85 Księga zgonów 1887 0
53/1881/0/4/89 Księga zgonów 1889 0
53/1881/0/4/93 Księga zgonów 1894 0
53/1881/0/4/95 Księga zgonów 1895 0
53/1881/0/4/100 Księga zgonów 1898 0
53/1881/0/4/104 Sterbe-Neben-Register 1900 54
53/1881/0/4/107 Sterbe-Neben-Register 1901 38
53/1881/0/4/110 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1881/0/4/113 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 74
53/1881/0/4/116 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1881/0/4/119 Sterbe-Neben-Register 1904 48
53/1881/0/4/122 Sterbe-Neben-Register 1905 50
53/1881/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1906 41
53/1881/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1907 41
53/1881/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 54
53/1881/0/4/140 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1881/0/4/143 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1881/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1881/0/4/149 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1881/0/4/152 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1881/0/4/155 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

155

155

0

1.67

1.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -