Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-134) - przechowywane w APPO Konin;
W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42423-42431), 10-30 (nr O: 56083-56103) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-32, 34-35, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68, 70-71, 73-74, 135-137, 153-154, 166-167, 172-173, 175-176, 183-184, 189-190, 192-193, 202-203, 208-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1882/0/1/1 Księga urodzeń 1875 179
53/1882/0/1/4 Księga urodzeń 1876 203
53/1882/0/1/7 Księga urodzeń 1877 194
53/1882/0/1/10 Księga urodzeń 1878 162
53/1882/0/1/13 Księga urodzeń 1879 199
53/1882/0/1/16 Księga urodzeń 1880 158
53/1882/0/1/19 Księga urodzeń 1881 150
53/1882/0/1/22 Księga urodzeń 1882 138
53/1882/0/1/25 Księga urodzeń 1883 138
53/1882/0/1/28 Księga urodzeń 1884 140
53/1882/0/1/31 Księga urodzeń 1885 161
53/1882/0/1/34 Księga urodzeń 1886 166
53/1882/0/1/37 Księga urodzeń 1887 158
53/1882/0/1/40 Księga urodzeń 1888 146
53/1882/0/1/43 Księga urodzeń 1889 158
53/1882/0/1/46 Księga urodzeń 1890 150
53/1882/0/1/49 Księga urodzeń 1891 180
53/1882/0/1/52 Księga urodzeń 1892 113
53/1882/0/1/55 Księga urodzeń 1893 117
53/1882/0/1/58 Księga urodzeń 1894 127
53/1882/0/1/61 Księga urodzeń 1895 126
53/1882/0/1/64 Księga urodzeń 1896 135
53/1882/0/1/67 Księga urodzeń 1897 153
53/1882/0/1/70 Księga urodzeń 1898 151
53/1882/0/1/73 Księga urodzeń 1899 171
53/1882/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1882/0/1/79 Księga urodzeń 1886 0
53/1882/0/1/82 Księga urodzeń 1877 0
53/1882/0/1/85 Księga urodzeń 1878 0
53/1882/0/1/88 Księga urodzeń 1879 0
53/1882/0/1/91 Księga urodzeń 1880 0
53/1882/0/1/94 Księga urodzeń 1881 0
53/1882/0/1/97 Księga urodzeń 1882 0
53/1882/0/1/100 Księga urodzeń 1883 0
53/1882/0/1/103 Księga urodzeń 1884 0
53/1882/0/1/108 Księga urodzeń 1886 0
53/1882/0/1/111 Księga urodzeń 1887 0
53/1882/0/1/114 Księga urodzeń 1888 0
53/1882/0/1/117 Księga urodzeń 1889 0
53/1882/0/1/120 Księga urodzeń 1890 0
53/1882/0/1/123 Księga urodzeń 1891 0
53/1882/0/1/126 Księga urodzeń 1892 0
53/1882/0/1/129 Księga urodzeń 1893 0
53/1882/0/1/132 Księga urodzeń 1894 0
53/1882/0/1/136 Księga urodzeń 1900 141
53/1882/0/1/139 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1882/0/1/142 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1882/0/1/145 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1882/0/1/148 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1882/0/1/153 Urodzenia 1901 152
53/1882/0/1/156 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1882/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1882/0/1/160 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1882/0/1/163 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1882/0/1/166 Rejestracja urodzeń 1902 157
53/1882/0/1/169 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1882/0/1/172 Rejestracja urodzeń 1903 165
53/1882/0/1/175 Rejestracja urodzeń 1904 167
53/1882/0/1/178 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1882/0/1/183 Rejestracja urodzeń 1905 154
53/1882/0/1/186 Geburts-Nebenregister 1905-1905 0
53/1882/0/1/189 Rejestracja urodzeń 1906 162
53/1882/0/1/192 Księga urodzeń 1907 162
53/1882/0/1/195 Geburts-Nebenregister 1906-1906 0
53/1882/0/1/196 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1882/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1882/0/1/202 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 162
53/1882/0/1/205 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1882/0/1/208 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 152
53/1882/0/1/211 Geburts-Nebenregister 1910-1910 0
53/1882/0/1/214 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 0
53/1882/0/1/217 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1882/0/1/220 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1882/0/1/223 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1882/0/1/226 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1882/0/1/229 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1882/0/1/232 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1882/0/1/235 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1882/0/1/238 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1882/0/1/241 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1882/0/1/254 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1882/0/1/257 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1882/0/1/260 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0
53/1882/0/1/266 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1882/0/1/267 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

271

259

0

3.79

3.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -