Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-134) - przechowywane w APPO Konin;
W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42423-42431), 10-30 (nr O: 56083-56103) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-32, 34-35, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68, 70-71, 73-74, 135-137, 153-154, 166-167, 172-173, 175-176, 183-184, 189-190, 192-193, 202-203, 208-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1882/0/3/2 Księga małżeństw 1875 68
53/1882/0/3/5 Księga małżeństw 1876 79
53/1882/0/3/8 Księga małżeństw 1877 45
53/1882/0/3/11 Księga małżeństw 1878 43
53/1882/0/3/14 Księga małżeństw 1879 51
53/1882/0/3/17 Księga małżeństw 1880 61
53/1882/0/3/20 Księga małżeństw 1881 65
53/1882/0/3/23 Księga małżeństw 1882 66
53/1882/0/3/26 Księga małżeństw 1883 73
53/1882/0/3/29 Księga małżeństw 1884 62
53/1882/0/3/32 Księga małżeństw 1885 64
53/1882/0/3/35 Księga małżeństw 1886 90
53/1882/0/3/38 Księga małżeństw 1887 79
53/1882/0/3/41 Księga małżeństw 1888 70
53/1882/0/3/44 Księga małżeństw 1889 75
53/1882/0/3/47 Księga małżeństw 1890 68
53/1882/0/3/50 Księga małżeństw 1891 90
53/1882/0/3/53 Księga małżeństw 1892 55
53/1882/0/3/56 Księga małżeństw 1893 40
53/1882/0/3/59 Księga małżeństw 1894 58
53/1882/0/3/62 Księga małżeństw 1895 54
53/1882/0/3/65 Księga małżeństw 1896 49
53/1882/0/3/68 Księga małżeństw 1897 52
53/1882/0/3/71 Księga małżeństw 1898 62
53/1882/0/3/74 Księga małżeństw 1899 45
53/1882/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1882/0/3/80 Księga małżeństw 1886 0
53/1882/0/3/83 Księga małżeństw 1877 0
53/1882/0/3/86 Księga małżeństw 1878 0
53/1882/0/3/89 Księga małżeństw 1879 0
53/1882/0/3/92 Księga małżeństw 1880 0
53/1882/0/3/95 Księga małżeństw 1881 0
53/1882/0/3/98 Księga małżeństw 1882 0
53/1882/0/3/101 Księga małżeństw 1883 0
53/1882/0/3/104 Księga małżeństw 1884 0
53/1882/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1882/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1882/0/3/112 Księga małżeństw 1887 0
53/1882/0/3/115 Księga małżeństw 1888 0
53/1882/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1882/0/3/121 Księga małżeństw 1890 0
53/1882/0/3/124 Księga małżeństw 1891 0
53/1882/0/3/127 Księga małżeństw 1892 0
53/1882/0/3/130 Księga małżeństw 1893 0
53/1882/0/3/133 Księga małżeństw 1894 0
53/1882/0/3/137 Księga małżeństw 1900 67
53/1882/0/3/140 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1882/0/3/143 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1882/0/3/146 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1882/0/3/149 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1882/0/3/151 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1882/0/3/154 Małżeństwa 1901 70
53/1882/0/3/158 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1882/0/3/161 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1882/0/3/164 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1882/0/3/167 Rejestracja małżeństw 1902 66
53/1882/0/3/170 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1882/0/3/173 Rejestracja małżeństw 1903 36
53/1882/0/3/176 Rejestracja małżeństw 1904 55
53/1882/0/3/179 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1882/0/3/181 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1882/0/3/184 Rejestracja małżeństw 1905 61
53/1882/0/3/187 Heiraths-Nebenregister 1906-1906 0
53/1882/0/3/190 Rejestracja małżeństw 1906 69
53/1882/0/3/193 Księga małżeństw 1907 51
53/1882/0/3/197 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/1882/0/3/200 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1882/0/3/203 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 41
53/1882/0/3/206 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1882/0/3/209 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 13
53/1882/0/3/212 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1882/0/3/215 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1882/0/3/218 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1882/0/3/221 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1882/0/3/224 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1882/0/3/227 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1882/0/3/230 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1882/0/3/233 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1882/0/3/236 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1882/0/3/239 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1882/0/3/242 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1882/0/3/244 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1882/0/3/245 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1882/0/3/246 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1882/0/3/247 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1882/0/3/248 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1882/0/3/255 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1882/0/3/258 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1882/0/3/261 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1882/0/3/262 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1923 0
53/1882/0/3/263 [Rejestr główny małżeństw] 1924-1925 0
53/1882/0/3/268 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1882/0/3/269 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

271

259

0

3.79

3.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -