Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-134) - przechowywane w APPO Konin;
W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42423-42431), 10-30 (nr O: 56083-56103) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-32, 34-35, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-62, 64-65, 67-68, 70-71, 73-74, 135-137, 153-154, 166-167, 172-173, 175-176, 183-184, 189-190, 192-193, 202-203, 208-209
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1882/0/4/3 Księga zgonów 1875 109
53/1882/0/4/6 Księga zgonów 1876 115
53/1882/0/4/9 Księga zgonów 1877 123
53/1882/0/4/12 Księga zgonów 1878 99
53/1882/0/4/15 Księga zgonów 1879 106
53/1882/0/4/18 Księga zgonów 1880 104
53/1882/0/4/21 Księga zgonów 1881 82
53/1882/0/4/24 Księga zgonów 1882 113
53/1882/0/4/27 Księga zgonów 1883 98
53/1882/0/4/30 Księga zgonów 1884 99
53/1882/0/4/33 Księga zgonów 1885 0
53/1882/0/4/36 Księga zgonów 1886 0
53/1882/0/4/39 Księga zgonów 1887 0
53/1882/0/4/42 Księga zgonów 1888 0
53/1882/0/4/45 Księga zgonów 1889 0
53/1882/0/4/48 Księga zgonów 1890 0
53/1882/0/4/51 Księga zgonów 1891 0
53/1882/0/4/54 Księga zgonów 1892 0
53/1882/0/4/57 Księga zgonów 1893 0
53/1882/0/4/60 Księga zgonów 1894 0
53/1882/0/4/63 Księga zgonów 1895 0
53/1882/0/4/66 Księga zgonów 1896 0
53/1882/0/4/69 Księga zgonów 1897 0
53/1882/0/4/72 Księga zgonów 1898 0
53/1882/0/4/75 Księga zgonów 1899 0
53/1882/0/4/78 Księga zgonów 1875 0
53/1882/0/4/81 Księga zgonów 1886 0
53/1882/0/4/84 Księga zgonów 1877 0
53/1882/0/4/87 Księga zgonów 1878 0
53/1882/0/4/90 Księga zgonów 1879 0
53/1882/0/4/93 Księga zgonów 1880 0
53/1882/0/4/96 Księga zgonów 1881 0
53/1882/0/4/99 Księga zgonów 1882 0
53/1882/0/4/102 Księga zgonów 1883 0
53/1882/0/4/105 Księga zgonów 1884 0
53/1882/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1882/0/4/110 Księga zgonów 1886 0
53/1882/0/4/113 Księga zgonów 1887 0
53/1882/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1882/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1882/0/4/122 Księga zgonów 1890 0
53/1882/0/4/125 Księga zgonów 1891 0
53/1882/0/4/128 Księga zgonów 1892 0
53/1882/0/4/131 Księga zgonów 1893 0
53/1882/0/4/134 Księga zgonów 1894 0
53/1882/0/4/138 Księga zgonów 1900 0
53/1882/0/4/141 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1882/0/4/144 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1882/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1882/0/4/150 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1882/0/4/152 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1882/0/4/155 Zgony 1901 0
53/1882/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1882/0/4/162 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1882/0/4/165 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1882/0/4/168 Rejestracja zgonów 1902 0
53/1882/0/4/171 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1882/0/4/174 Rejestracja zgonów 1903 0
53/1882/0/4/177 Rejestracja zgonów 1904 0
53/1882/0/4/180 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1882/0/4/182 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1882/0/4/185 Rejestracja zgonów 1905 0
53/1882/0/4/188 Sterbe-Nebenregister 1906-1906 0
53/1882/0/4/191 Rejestracja zgonów 1906 0
53/1882/0/4/194 Księga zgonów 1907 0
53/1882/0/4/198 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/1882/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1882/0/4/204 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 0
53/1882/0/4/207 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1882/0/4/210 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1882/0/4/213 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1882/0/4/216 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1882/0/4/219 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1882/0/4/222 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1882/0/4/225 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1882/0/4/228 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1882/0/4/231 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1882/0/4/234 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1882/0/4/237 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1882/0/4/240 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1882/0/4/243 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1882/0/4/249 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1882/0/4/250 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1882/0/4/251 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1882/0/4/252 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1882/0/4/253 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1882/0/4/256 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1882/0/4/259 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1882/0/4/264 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1882/0/4/265 [Rejestr główny zgonów] 1922-1925 0
53/1882/0/4/270 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1882/0/4/271 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

271

259

0

3.79

3.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -