Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuślin (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42411-42422), 13-33 (nr O: 56104-56124) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 154-156, 160-168, 178-187, 194-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1883/0/1/1 Księga urodzeń 1874 60
53/1883/0/1/4 Księga urodzeń 1875 242
53/1883/0/1/7 Księga urodzeń 1876 244
53/1883/0/1/10 Księga urodzeń 1877 207
53/1883/0/1/13 Księga urodzeń 1878 231
53/1883/0/1/16 Księga urodzeń 1879 235
53/1883/0/1/19 Księga urodzeń 1880 221
53/1883/0/1/22 Księga urodzeń 1881 221
53/1883/0/1/25 Księga urodzeń 1882 242
53/1883/0/1/28 Księga urodzeń 1883 229
53/1883/0/1/31 Księga urodzeń 1884 263
53/1883/0/1/34 Księga urodzeń 1885 251
53/1883/0/1/37 Księga urodzeń 1886 246
53/1883/0/1/40 Księga urodzeń 1887 266
53/1883/0/1/43 Księga urodzeń 1888 308
53/1883/0/1/46 Księga urodzeń 1889 250
53/1883/0/1/49 Księga urodzeń 1890 301
53/1883/0/1/52 Księga urodzeń 1891 278
53/1883/0/1/55 Księga urodzeń 1892 260
53/1883/0/1/58 Księga urodzeń 1893 283
53/1883/0/1/61 Księga urodzeń 1894 261
53/1883/0/1/64 Księga urodzeń 1895 322
53/1883/0/1/67 Księga urodzeń 1896 284
53/1883/0/1/70 Księga urodzeń 1897 295
53/1883/0/1/73 Księga urodzeń 1898 311
53/1883/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1883/0/1/79 Księga urodzeń 1875 0
53/1883/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1883/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1883/0/1/88 Księga urodzeń 1878 0
53/1883/0/1/91 Księga urodzeń 1879 0
53/1883/0/1/94 Księga urodzeń 1880 0
53/1883/0/1/97 Księga urodzeń 1881 0
53/1883/0/1/100 Księga urodzeń 1882 0
53/1883/0/1/103 Księga urodzeń 1883 0
53/1883/0/1/106 Księga urodzeń 1884 0
53/1883/0/1/109 Księga urodzeń 1885 0
53/1883/0/1/112 Księga urodzeń 1886 0
53/1883/0/1/115 Księga urodzeń 1887 0
53/1883/0/1/118 Księga urodzeń 1888 0
53/1883/0/1/121 Księga urodzeń 1889 0
53/1883/0/1/124 Księga urodzeń 1890 0
53/1883/0/1/127 Księga urodzeń 1891 0
53/1883/0/1/130 Księga urodzeń 1892 0
53/1883/0/1/133 Księga urodzeń 1893 0
53/1883/0/1/136 Księga urodzeń 1894 0
53/1883/0/1/139 Księga urodzeń 1895 0
53/1883/0/1/142 Księga urodzeń 1896 0
53/1883/0/1/145 Księga urodzeń 1897 0
53/1883/0/1/148 Księga urodzeń 1898 0
53/1883/0/1/151 Księga urodzeń 1899 0
53/1883/0/1/154 Księga urodzeń 1899 284
53/1883/0/1/157 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1883/0/1/160 Geburts-Haupt-Register 1900 307
53/1883/0/1/163 Geburts-Haupt-Register 1901 296
53/1883/0/1/166 Geburts-Haupt-Register 1902 303
53/1883/0/1/169 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1883/0/1/172 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1883/0/1/175 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1883/0/1/178 Księga urodzeń 1903 296
53/1883/0/1/181 Geburts-Haupt-Register 1904 307
53/1883/0/1/184 Geburts-Haupt-Register 1905 304
53/1883/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1883/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1883/0/1/194 [Rejestr główny urodzeń] 1906-1906 295
53/1883/0/1/197 Geburts-Haupt-Register 1907-1907 288
53/1883/0/1/200 Geburts-Haupt-Register 1908-1908 246
53/1883/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1883/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1883/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1883/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1883/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1883/0/1/218 Geburts-Haupt-Register 1909-1909 0
53/1883/0/1/221 Rejestr główny urodzeń 1910-1911 0
53/1883/0/1/224 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1883/0/1/227 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1883/0/1/230 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1883/0/1/233 Rejestr główny urodzeń 1912-1913 0

Amount of archival material

235

235

0

4.29

4.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -