Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuźnica Zbąska (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 79-95;
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42435-42446), 13-33 (nr O: 56125-56145) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 97-100, 103, 105, 108, 111, 114-116, 119-125
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1885/0/1/1 Księga urodzeń 1874 24
53/1885/0/1/4 Księga urodzeń 1875 75
53/1885/0/1/7 Księga urodzeń 1876 81
53/1885/0/1/10 Księga urodzeń 1877 71
53/1885/0/1/13 Księga urodzeń 1878 63
53/1885/0/1/16 Księga urodzeń 1879 86
53/1885/0/1/19 Księga urodzeń 1880 59
53/1885/0/1/22 Księga urodzeń 1881 73
53/1885/0/1/25 Księga urodzeń 1882 73
53/1885/0/1/28 Księga urodzeń 1883 77
53/1885/0/1/31 Księga urodzeń 1884 79
53/1885/0/1/34 Księga urodzeń 1885 76
53/1885/0/1/37 Księga urodzeń 1886 82
53/1885/0/1/40 Księga urodzeń 1887 70
53/1885/0/1/43 Księga urodzeń 1888 83
53/1885/0/1/46 Księga urodzeń 1889 72
53/1885/0/1/49 Księga urodzeń 1890 72
53/1885/0/1/52 Księga urodzeń 1891 85
53/1885/0/1/55 Księga urodzeń 1892 60
53/1885/0/1/58 Księga urodzeń 1893 63
53/1885/0/1/61 Księga urodzeń 1894 69
53/1885/0/1/64 Księga urodzeń 1895 78
53/1885/0/1/67 Księga urodzeń 1896 65
53/1885/0/1/70 Księga urodzeń 1897 52
53/1885/0/1/73 Księga urodzeń 1898 63
53/1885/0/1/76 Księga urodzeń 1899 68
53/1885/0/1/79 Księga urodzeń 1876 0
53/1885/0/1/80 Księga urodzeń 1877 0
53/1885/0/1/81 Księga urodzeń 1878 0
53/1885/0/1/82 Księga urodzeń 1880 0
53/1885/0/1/83 Księga urodzeń 1882 0
53/1885/0/1/84 Księga urodzeń 1883 0
53/1885/0/1/85 Księga urodzeń 1884 0
53/1885/0/1/86 Księga urodzeń 1885 0
53/1885/0/1/87 Księga urodzeń 1887 0
53/1885/0/1/88 Księga urodzeń 1890 0
53/1885/0/1/89 Księga urodzeń 1891 0
53/1885/0/1/91 Księga urodzeń 1893 0
53/1885/0/1/92 Księga urodzeń 1894 0
53/1885/0/1/93 Księga urodzeń 1895 0
53/1885/0/1/94 Księga urodzeń 1896 0
53/1885/0/1/95 Księga urodzeń 1897 0
53/1885/0/1/96 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1885/0/1/99 Geburts-Haupt-Register 1900-1902 153
53/1885/0/1/101 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1885/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1885/0/1/106 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1885/0/1/109 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1885/0/1/112 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1885/0/1/115 Geburts-Haupt-Register 1903-1906 202
53/1885/0/1/117 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1885/0/1/120 Geburts-Neben-Register 1907-1907 63
53/1885/0/1/123 Geburts-Neben-Register 1908-1908 50
53/1885/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1885/0/1/129 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1885/0/1/132 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1885/0/1/135 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1885/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1885/0/1/141 Geburts-Haupt-Register 1907-1915 0

Amount of archival material

146

140

0

1.53

1.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -