Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuźnica Zbąska (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 79-95;
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42435-42446), 13-33 (nr O: 56125-56145) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 97-100, 103, 105, 108, 111, 114-116, 119-125
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1885/0/3/2 Księga małżeństw 1874 14
53/1885/0/3/5 Księga małżeństw 1875 21
53/1885/0/3/8 Księga małżeństw 1876 25
53/1885/0/3/11 Księga małżeństw 1877 23
53/1885/0/3/14 Księga małżeństw 1878 30
53/1885/0/3/17 Księga małżeństw 1879 26
53/1885/0/3/20 Księga małżeństw 1880 35
53/1885/0/3/23 Księga małżeństw 1881 30
53/1885/0/3/26 Księga małżeństw 1882 27
53/1885/0/3/29 Księga małżeństw 1883 40
53/1885/0/3/32 Księga małżeństw 1884 30
53/1885/0/3/35 Księga małżeństw 1885 26
53/1885/0/3/38 Księga małżeństw 1886 40
53/1885/0/3/41 Księga małżeństw 1887 28
53/1885/0/3/44 Księga małżeństw 1888 22
53/1885/0/3/47 Księga małżeństw 1889 50
53/1885/0/3/50 Księga małżeństw 1890 22
53/1885/0/3/53 Księga małżeństw 1891 40
53/1885/0/3/56 Księga małżeństw 1892 38
53/1885/0/3/59 Księga małżeństw 1893 24
53/1885/0/3/62 Księga małżeństw 1894 34
53/1885/0/3/65 Księga małżeństw 1895 26
53/1885/0/3/68 Księga małżeństw 1896 32
53/1885/0/3/71 Księga małżeństw 1897 34
53/1885/0/3/74 Księga małżeństw 1898 30
53/1885/0/3/77 Księga małżeństw 1899 32
53/1885/0/3/98 Księga miejscowa małżeństw 1900-1901 27
53/1885/0/3/100 Heiraths-Neben-Register 1902 32
53/1885/0/3/102 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1885/0/3/107 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1885/0/3/110 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1885/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1885/0/3/116 Heiraths-Haupt-Register 1903-1906 116
53/1885/0/3/118 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1885/0/3/121 Heirats-Neben-Register 1907-1907 27
53/1885/0/3/124 Heirats-Neben-Register 1908-1908 23
53/1885/0/3/127 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1885/0/3/130 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1885/0/3/133 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1885/0/3/136 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1885/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1885/0/3/142 Księga miejscowa urodzeń 1907-1935 0

Amount of archival material

146

140

0

1.53

1.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -