Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kuźnica Zbąska (pow. wolsztyński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 79-95;
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42435-42446), 13-33 (nr O: 56125-56145) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 97-100, 103, 105, 108, 111, 114-116, 119-125
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1885/0/4/3 Księga zgonów 1874 13
53/1885/0/4/6 Księga zgonów 1875 65
53/1885/0/4/9 Księga zgonów 1876 45
53/1885/0/4/12 Księga zgonów 1877 39
53/1885/0/4/15 Księga zgonów 1878 43
53/1885/0/4/18 Księga zgonów 1879 40
53/1885/0/4/21 Księga zgonów 1880 41
53/1885/0/4/24 Księga zgonów 1881 53
53/1885/0/4/27 Księga zgonów 1882 52
53/1885/0/4/30 Księga zgonów 1883 49
53/1885/0/4/33 Księga zgonów 1884 50
53/1885/0/4/36 Księga zgonów 1885 64
53/1885/0/4/39 Księga zgonów 1886 44
53/1885/0/4/42 Księga zgonów 1887 50
53/1885/0/4/45 Księga zgonów 1888 61
53/1885/0/4/48 Księga zgonów 1889 57
53/1885/0/4/51 Księga zgonów 1890 38
53/1885/0/4/54 Księga zgonów 1891 56
53/1885/0/4/57 Księga zgonów 1892 44
53/1885/0/4/60 Księga zgonów 1893 62
53/1885/0/4/63 Księga zgonów 1894 53
53/1885/0/4/66 Księga zgonów 1895 47
53/1885/0/4/69 Księga zgonów 1896 37
53/1885/0/4/72 Księga zgonów 1897 33
53/1885/0/4/75 Księga zgonów 1898 34
53/1885/0/4/78 Księga zgonów 1899 44
53/1885/0/4/90 Księga zgonów 1891 0
53/1885/0/4/97 Sterbe-Neben-Register 1900 49
53/1885/0/4/103 Sterbe-Neben-Register 1901 36
53/1885/0/4/105 Sterbe-Neben-Register 1902 49
53/1885/0/4/108 Sterbe-Neben-Register 1903 28
53/1885/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1904 35
53/1885/0/4/114 Sterbe-Neben-Register 1905 35
53/1885/0/4/119 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 46
53/1885/0/4/122 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 47
53/1885/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 44
53/1885/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1885/0/4/131 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1885/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1885/0/4/137 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1885/0/4/140 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1885/0/4/143 Rejestr główny zgonów 1900-1915 0
53/1885/0/4/144 Rejestr główny zgonów 1916-1931 0
53/1885/0/4/145 Rejestr główny zgonów 1931-1932 0
53/1885/0/4/146 Rejestr główny zgonów 1934-1935 0

Amount of archival material

146

140

0

1.53

1.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -