Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1952 - 1996]
- brak danych - 1874 - 1911
1919 - 1919
1952 - 1996
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księg urodzeń za lata 1952-1996 Wtóropisy (sygn.: 71-91) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn. 1-10 (nr 0: 42652-42661), 11-31 (nr O: 56146-56166), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-52, 54-55, 57-67, 69-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-120, 124-132, 134-135, 137, 141-145, 147
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1886/0/1/1 Księga urodzeń 1874 30
53/1886/0/1/4 Księga urodzeń 1875 182
53/1886/0/1/5 Księga urodzeń 1876 150
53/1886/0/1/8 Księga urodzeń 1877 103
53/1886/0/1/11 Księga urodzeń 1878 112
53/1886/0/1/14 Księga urodzeń 1879 135
53/1886/0/1/17 Księga urodzeń 1880 107
53/1886/0/1/20 Księga urodzeń 1881 119
53/1886/0/1/23 Księga urodzeń 1882 116
53/1886/0/1/26 Księga urodzeń 1883 123
53/1886/0/1/29 Księga urodzeń 1884 128
53/1886/0/1/32 Księga urodzeń 1885 130
53/1886/0/1/35 Księga urodzeń 1886 149
53/1886/0/1/38 Księga urodzeń 1887 129
53/1886/0/1/41 Księga urodzeń 1888 146
53/1886/0/1/44 Księga urodzeń 1889 130
53/1886/0/1/47 Księga urodzeń 1890 145
53/1886/0/1/50 Księga urodzeń 1891 0
53/1886/0/1/53 Księga urodzeń 1892 0
53/1886/0/1/56 Księga urodzeń 1893 0
53/1886/0/1/59 Księga urodzeń 1894 129
53/1886/0/1/62 Księga urodzeń 1895 145
53/1886/0/1/65 Księga urodzeń 1896 0
53/1886/0/1/69 Księga urodzeń 1898 142
53/1886/0/1/71 Księga urodzeń 1878 0
53/1886/0/1/73 Księga urodzeń 1880 0
53/1886/0/1/74 Księga urodzeń 1881 0
53/1886/0/1/75 Księga urodzeń 1882 0
53/1886/0/1/77 Księga urodzeń 1883 0
53/1886/0/1/80 Księga urodzeń 1888 0
53/1886/0/1/83 Księga urodzeń 1890 0
53/1886/0/1/87 Księga urodzeń 1894 0
53/1886/0/1/89 Księga urodzeń 1895 0
53/1886/0/1/92 Księga urodzeń 1897 114
53/1886/0/1/95 Księga urodzeń 1898 0
53/1886/0/1/98 Księga urodzeń 1899 128
53/1886/0/1/101 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1886/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1886/0/1/106 Księga urodzeń 1902 139
53/1886/0/1/107 Księga urodzeń 1903 118
53/1886/0/1/117 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1886/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1886/0/1/123 [Księga urodzeń] 1879-1879 0
53/1886/0/1/124 Geburts-Haupt-Register 1891-1891 135
53/1886/0/1/125 Geburts-Haupt-Register 1892-1892 127
53/1886/0/1/126 [Księga urodzeń] 1893-1893 142
53/1886/0/1/127 Geburts-Haupt-Register 1896-1896 134
53/1886/0/1/128 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 261
53/1886/0/1/129 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 251
53/1886/0/1/130 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 257
53/1886/0/1/131 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 229
53/1886/0/1/133 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1886/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1886/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1908-1908 101
53/1886/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1909-1909 106
53/1886/0/1/148 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1886/0/1/151 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

154

154

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -