Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1952 - 1996]
- brak danych - 1874 - 1911
1919 - 1919
1952 - 1996
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księg urodzeń za lata 1952-1996 Wtóropisy (sygn.: 71-91) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn. 1-10 (nr 0: 42652-42661), 11-31 (nr O: 56146-56166), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-52, 54-55, 57-67, 69-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-120, 124-132, 134-135, 137, 141-145, 147
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1886/0/3/2 Księga małżeństw 1874 15
53/1886/0/3/6 Księga małżeństw 1876 43
53/1886/0/3/9 Księga małżeństw 1877 23
53/1886/0/3/12 Księga małżeństw 1878 51
53/1886/0/3/15 Księga małżeństw 1879 31
53/1886/0/3/18 Księga małżeństw 1880 45
53/1886/0/3/21 Księga małżeństw 1881 45
53/1886/0/3/24 Księga małżeństw 1882 57
53/1886/0/3/27 Księga małżeństw 1883 33
53/1886/0/3/30 Księga małżeństw 1884 39
53/1886/0/3/33 Księga małżeństw 1885 46
53/1886/0/3/36 Księga małżeństw 1886 32
53/1886/0/3/39 Księga małżeństw 1887 48
53/1886/0/3/42 Księga małżeństw 1888 42
53/1886/0/3/45 Księga małżeństw 1889 32
53/1886/0/3/48 Księga małżeństw 1890 42
53/1886/0/3/51 Księga małżeństw 1891 48
53/1886/0/3/54 Księga małżeństw 1892 48
53/1886/0/3/57 Księga małżeństw 1893 52
53/1886/0/3/60 Księga małżeństw 1894 48
53/1886/0/3/63 Księga małżeństw 1895 38
53/1886/0/3/66 Księga małżeństw 1896 54
53/1886/0/3/68 Księga małżeństw 1897 37
53/1886/0/3/70 Księga małżeństw 1898 52
53/1886/0/3/72 Księga małżeństw 1879 0
53/1886/0/3/76 Księga małżeństw 1882 0
53/1886/0/3/78 Księga małżeństw 1884 0
53/1886/0/3/79 Księga małżeństw 1887 0
53/1886/0/3/81 Księga małżeństw 1888 0
53/1886/0/3/82 Księga małżeństw 1889 0
53/1886/0/3/84 Księga małżeństw 1890 0
53/1886/0/3/85 Księga małżeństw 1892 0
53/1886/0/3/86 Księga małżeństw 1893 0
53/1886/0/3/88 Księga małżeństw 1894 0
53/1886/0/3/90 Księga małżeństw 1895 0
53/1886/0/3/91 Księga małżeństw 1896 0
53/1886/0/3/93 Księga małżeństw 1897 0
53/1886/0/3/96 Księga małżeństw 1898 0
53/1886/0/3/99 Księga małżeństw 1899 50
53/1886/0/3/102 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 99
53/1886/0/3/108 Księga małżeństw 1902-1903 80
53/1886/0/3/111 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1886/0/3/112 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1886/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1886/0/3/114 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1886/0/3/115 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1886/0/3/116 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1886/0/3/119 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 94
53/1886/0/3/122 [Księga małżeństw] 1876-1876 0
53/1886/0/3/132 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 83
53/1886/0/3/138 Heirats-Neben-Register 1905-1905 0
53/1886/0/3/139 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1886/0/3/140 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1886/0/3/141 Heirats-Haupt-Register 1908-1919 69
53/1886/0/3/143 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1886/0/3/146 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1886/0/3/149 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1886/0/3/152 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

154

154

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -