Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1919 [1952 - 1996]
- brak danych - 1874 - 1911
1919 - 1919
1952 - 1996
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1919 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księg urodzeń za lata 1952-1996 Wtóropisy (sygn.: 71-91) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn. 1-10 (nr 0: 42652-42661), 11-31 (nr O: 56146-56166), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-52, 54-55, 57-67, 69-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-120, 124-132, 134-135, 137, 141-145, 147
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1886/0/4/3 Księga zgonów 1874 16
53/1886/0/4/7 Księga zgonów 1876 71
53/1886/0/4/10 Księga zgonów 1877 91
53/1886/0/4/13 Księga zgonów 1878 73
53/1886/0/4/16 Księga zgonów 1879 81
53/1886/0/4/19 Księga zgonów 1880 66
53/1886/0/4/22 Księga zgonów 1881 72
53/1886/0/4/25 Księga zgonów 1882 63
53/1886/0/4/28 Księga zgonów 1883 103
53/1886/0/4/31 Księga zgonów 1884 84
53/1886/0/4/34 Księga zgonów 1885 109
53/1886/0/4/37 Księga zgonów 1886 65
53/1886/0/4/40 Księga zgonów 1887 63
53/1886/0/4/43 Księga zgonów 1888 56
53/1886/0/4/46 Księga zgonów 1889 69
53/1886/0/4/49 Księga zgonów 1890 108
53/1886/0/4/52 Księga zgonów 1891 83
53/1886/0/4/55 Księga zgonów 1892 59
53/1886/0/4/58 Księga zgonów 1893 75
53/1886/0/4/61 Księga zgonów 1894 57
53/1886/0/4/64 Księga zgonów 1895 63
53/1886/0/4/67 Księga zgonów 1896 51
53/1886/0/4/94 Księga zgonów 1897 68
53/1886/0/4/97 Księga zgonów 1898 65
53/1886/0/4/100 Księga zgonów 1899 62
53/1886/0/4/103 Sterbe-Neben-Register 1900 61
53/1886/0/4/105 Sterbe-Neben-Register 1901 81
53/1886/0/4/109 Księga zgonów 1902 50
53/1886/0/4/110 Księga zgonów 1903 61
53/1886/0/4/120 Sterbe-Neben-Register 1904 65
53/1886/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1905 68
53/1886/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 48
53/1886/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 68
53/1886/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 50
53/1886/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 52
53/1886/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1886/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

154

154

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -