Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lwówek - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 84-158) - przechowywane w APP Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42819-42830), 13-33 (nr O: 56167-56187) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-83, 165-173, 183-201, 217-222
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1887/0/1/1 Księga urodzeń 1874 32
53/1887/0/1/4 Księga urodzeń 1875 83
53/1887/0/1/7 Księga urodzeń 1876 102
53/1887/0/1/10 Księga urodzeń 1877 316
53/1887/0/1/13 Księga urodzeń 1878 316
53/1887/0/1/16 Księga urodzeń 1879 340
53/1887/0/1/19 Księga urodzeń 1880 294
53/1887/0/1/22 Księga urodzeń 1881 328
53/1887/0/1/25 Księga urodzeń 1882 324
53/1887/0/1/28 Księga urodzeń 1883 324
53/1887/0/1/31 Księga urodzeń 1884 335
53/1887/0/1/34 Księga urodzeń 1885 312
53/1887/0/1/37 Księga urodzeń 1886 368
53/1887/0/1/40 Księga urodzeń 1887 332
53/1887/0/1/43 Księga urodzeń 1888 398
53/1887/0/1/46 Księga urodzeń 1889 413
53/1887/0/1/49 Księga urodzeń 1890 432
53/1887/0/1/52 Księga urodzeń 1891 446
53/1887/0/1/55 Księga urodzeń 1892 410
53/1887/0/1/58 Księga urodzeń 1893 442
53/1887/0/1/61 Księga urodzeń 1894 431
53/1887/0/1/64 Księga urodzeń 1895 476
53/1887/0/1/67 Księga urodzeń 1896 459
53/1887/0/1/75 Księga urodzeń 1897 458
53/1887/0/1/78 Księga urodzeń 1898 450
53/1887/0/1/81 Księga urodzeń 1899 478
53/1887/0/1/84 Księga urodzeń 1874 0
53/1887/0/1/87 Księga urodzeń 1875 0
53/1887/0/1/90 Księga urodzeń 1876 0
53/1887/0/1/93 Księga urodzeń 1877 0
53/1887/0/1/96 Księga urodzeń 1878 0
53/1887/0/1/99 Księga urodzeń 1879 0
53/1887/0/1/102 Księga urodzeń 1880 0
53/1887/0/1/105 Księga urodzeń 1881 0
53/1887/0/1/108 Księga urodzeń 1882 0
53/1887/0/1/111 Księga urodzeń 1883 0
53/1887/0/1/114 Księga urodzeń 1884 0
53/1887/0/1/117 Księga urodzeń 1885 0
53/1887/0/1/120 Księga urodzeń 1886 0
53/1887/0/1/123 Księga urodzeń 1887 0
53/1887/0/1/126 Księga urodzeń 1888 0
53/1887/0/1/129 Księga urodzeń 1889 0
53/1887/0/1/132 Księga urodzeń 1890 0
53/1887/0/1/135 Księga urodzeń 1891 0
53/1887/0/1/138 Księga urodzeń 1892 0
53/1887/0/1/141 Księga urodzeń 1893 0
53/1887/0/1/144 Księga urodzeń 1894 0
53/1887/0/1/147 Księga urodzeń 1895 0
53/1887/0/1/150 Księga urodzeń 1896 0
53/1887/0/1/153 Księga urodzeń 1897 0
53/1887/0/1/156 Księga urodzeń 1898 0
53/1887/0/1/159 Księga urodzeń 1899 0
53/1887/0/1/163 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1887/0/1/165 Księga Akt Urodzenia 1900 465
53/1887/0/1/168 Księga Akt Urodzenia 1901 475
53/1887/0/1/171 Księga Akt Urodzenia 1902 445
53/1887/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1887/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1887/0/1/180 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1887/0/1/183 Księga urodzeń 1903 454
53/1887/0/1/186 Księga urodzeń 1904 433
53/1887/0/1/189 Księga urodzeń 1905 435
53/1887/0/1/193 Księga urodzeń 1906-1906 408
53/1887/0/1/196 Księga akt urodzeń 1907-1907 431
53/1887/0/1/199 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 413
53/1887/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1904-1904 0
53/1887/0/1/205 Geburts-Neben-Register 1905-1905 0
53/1887/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1887/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1887/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1887/0/1/217 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 443
53/1887/0/1/220 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 392
53/1887/0/1/223 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1887/0/1/226 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1887/0/1/229 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1887/0/1/232 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1887/0/1/235 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1887/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1887/0/1/241 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1887/0/1/244 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1887/0/1/247 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1887/0/1/250 Księga akt urodzenia - pierwopisy [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0

Amount of archival material

262

262

0

5.97

5.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -