Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lwówek - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 84-158) - przechowywane w APP Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42819-42830), 13-33 (nr O: 56167-56187) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-83, 165-173, 183-201, 217-222
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1887/0/3/2 Księga małżeństw 1874 13
53/1887/0/3/5 Księga małżeństw 1875 36
53/1887/0/3/8 Księga małżeństw 1876 45
53/1887/0/3/11 Księga małżeństw 1877 73
53/1887/0/3/14 Księga małżeństw 1878 120
53/1887/0/3/17 Księga małżeństw 1879 114
53/1887/0/3/20 Księga małżeństw 1880 107
53/1887/0/3/23 Księga małżeństw 1881 96
53/1887/0/3/26 Księga małżeństw 1882 112
53/1887/0/3/29 Księga małżeństw 1883 112
53/1887/0/3/32 Księga małżeństw 1884 132
53/1887/0/3/35 Księga małżeństw 1885 114
53/1887/0/3/38 Księga małżeństw 1886 135
53/1887/0/3/41 Księga małżeństw 1887 132
53/1887/0/3/44 Księga małżeństw 1888 142
53/1887/0/3/47 Księga małżeństw 1889 132
53/1887/0/3/50 Księga małżeństw 1890 143
53/1887/0/3/53 Księga małżeństw 1891 183
53/1887/0/3/56 Księga małżeństw 1892 152
53/1887/0/3/59 Księga małżeństw 1893 142
53/1887/0/3/62 Księga małżeństw 1894 147
53/1887/0/3/65 Księga małżeństw 1895 165
53/1887/0/3/68 Księga małżeństw 1896 170
53/1887/0/3/76 Księga małżeństw 1897 135
53/1887/0/3/79 Księga małżeństw 1898 128
53/1887/0/3/82 Księga małżeństw 1899 153
53/1887/0/3/85 Księga małżeństw 1874 0
53/1887/0/3/88 Księga małżeństw 1875 0
53/1887/0/3/91 Księga małżeństw 1876 0
53/1887/0/3/94 Księga małżeństw 1877 0
53/1887/0/3/97 Księga małżeństw 1878 0
53/1887/0/3/100 Księga małżeństw 1879 0
53/1887/0/3/103 Księga małżeństw 1880 0
53/1887/0/3/106 Księga małżeństw 1881 0
53/1887/0/3/109 Księga małżeństw 1882 0
53/1887/0/3/112 Księga małżeństw 1883 0
53/1887/0/3/115 Księga małżeństw 1884 0
53/1887/0/3/118 Księga małżeństw 1885 0
53/1887/0/3/121 Księga małżeństw 1886 0
53/1887/0/3/124 Księga małżeństw 1887 0
53/1887/0/3/127 Księga małżeństw 1888 0
53/1887/0/3/130 Księga małżeństw 1889 0
53/1887/0/3/133 Księga małżeństw 1890 0
53/1887/0/3/136 Księga małżeństw 1891 0
53/1887/0/3/139 Księga małżeństw 1892 0
53/1887/0/3/142 Księga małżeństw 1893 0
53/1887/0/3/145 Księga małżeństw 1894 0
53/1887/0/3/148 Księga małżeństw 1895 0
53/1887/0/3/151 Księga małżeństw 1896 0
53/1887/0/3/154 Księga małżeństw 1897 0
53/1887/0/3/157 Księga małżeństw 1898 0
53/1887/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1887/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1887/0/3/166 Księga Akt Małżeństwa 1900 139
53/1887/0/3/169 Księga Akt Małżeństwa 1901 129
53/1887/0/3/172 Księga Akt Małżeństwa 1902 117
53/1887/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1887/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1887/0/3/181 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1887/0/3/184 Księga małżeństw 1903 161
53/1887/0/3/187 Księga małżeństw 1904 153
53/1887/0/3/190 Księga małżeństw 1905 107
53/1887/0/3/194 Księga małżeństw 1906-1906 143
53/1887/0/3/197 Księga akt małżeństw 1907 117
53/1887/0/3/200 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 113
53/1887/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1904-1904 0
53/1887/0/3/206 Heirats-Neben-Register 1905-1905 0
53/1887/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1887/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1887/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1887/0/3/218 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 135
53/1887/0/3/221 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 113
53/1887/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1887/0/3/227 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1887/0/3/230 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1887/0/3/233 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1887/0/3/236 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1887/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1887/0/3/242 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1887/0/3/245 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1887/0/3/248 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1887/0/3/251 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1887/0/3/253 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1887/0/3/254 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1887/0/3/255 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1887/0/3/256 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1887/0/3/257 Księga akt małżeństwa- pierwopisy [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

262

262

0

5.97

5.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -